top of page
Sök
  • danielawestmark0

Ansökningsrekordet är inte bara positivt

Den 15 mars stängde utlysningen av projektstöd inom Kulturens kapillärer – Nyorientering. Totalt fick vi in närmare 750 ansökningar, en ökning med 20 procent sedan förra utlysningen under pandemin. Men är resultatet bara glädjande? Anna Livion Ingvarsson, verksamhetschef på Ideell kulturallians, ser ett stort engagemang – men också ett alarmerande behov.

Ideell kulturallians är fantastiskt glada över det stora antalet ansökningar. Föreningarna visar ett tydligt engagemang och berättar hur de vill utveckla sitt lokala kulturliv i det nya läget efter pandemin, där bland annat uteblivna intäkter satt tydliga spår. Vi lämnar besked om avslag eller bifall i mitten av maj och till dess ser vi fram emot att läsa alla spännande presentationer av kulturprojekt och kreativa idéer för framtiden.

Det stora söktrycket är en bekräftelse på att vi med stöd av Postkodstiftelsen gör en viktig satsning. Men på samma gång är det oroande eftersom det också vittnar om föreningarnas stora behov av ekonomiskt stöd. Det ideella kulturlivet har ofta små marginaler. Pandemin slog hårt då uteblivna intäkter ledde till svåra ekonomiska förluster för föreningarna.

Nu har verksamheterna öppnat upp igen – men återhämtningen kommer att ta tid. Ovanpå detta har vi inflation med kostnadsökningar och skenande elpriser.

När återstartsutredningen presenterades konstaterades det att pandemin slog hårt mot just kulturlivet eftersom de ekonomiska villkoren var svåra redan innan, och att det fria kulturlivet var särskilt sårbart. Därför slog utredningen fast att det behövs ytterligare förstärkningar av de ordinarie anslagen för att hantera utmaningarna. Civilsamhället framhålls ofta som avgörande för ett levande kulturliv och för demokratisk samhällsutveckling, och föreningslivets roll är extra viktig i oroliga tider. Ändå tycks beslutsfattare inte ha insett lägets allvar. Tvärtom finns inte de statliga återstartsbidragen kvar i regeringens budget, och i samma strama tongångar presenterar kommuner och regioner snäva kulturbudgetar med risk för utarmning av det ideella kulturlivet som följd.

Utlysningen, och även projektet Kapillärkraft, ger oss en unik inblick i det ideella kulturlivet över hela landet eftersom föreningarna själva får beskriva sitt nuläge, sina utmaningar och sina behov. Den här värdefulla kunskapen tar vi sedan med oss för att i höst genomföra samtal och utbildningar med beslutsfattare på lokal nivå. Förhoppningen är att öka kunskapen om civilsamhällets betydande roll, uppmana till samverkan och dialog och skapa utrymme för det ideella kulturlivet i både kulturplaner och budgetar.

Kulturens kapillärer – Nyorientering är en chans för föreningar att få en nystart, men det är ett plåster på ett öppet sår. Civilsamhället behöver motsvarande satsningar från offentligt håll som går i linje med återstartsutredningens slutsatser. Ett beredskapslager för att säkra ett långsiktigt och livskraftigt ideellt kulturliv för människor att ta del av – inte minst i kristider.

Anna Livion Ingvarsson, verksamhetschef på Ideell kulturallians
663 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page