top of page

Kulturens kapillärer

–Nyorientering

Illustration: Jennifer Nystedt

 

Ideell kultursektor står inför flera utmaningar: stramare kulturbudget, lågkonjunktur och återstart av verksamheten efter pandemin. Med Kulturens kapillärer – Nyorientering, hoppas vi kunna stärka det ideella kulturlivet över hela landet, bland annat genom en öppen utlysning av projektstöd.

Ansökningsprocessen är klar – vad händer nu?

Den 16 maj blev det klart vilka som blivit tilldelade projektstöd inom Kulturens kapillärer – Nyorientering. Klicka här för att komma till listan över alla beviljade föreningar. 
 

Har din förening blivit beviljad projektstöd? 

Stort grattis! Nu följer några viktiga steg.
 

1. Komplettera er projektplan 👈

De allra flesta projekt har tilldelats en mindre summa än den man ansökt om. Om det gäller din förening måste ni lämna in en enkel komplettering via vårt webbformulär senast den 31 maj – även om ni inte vill göra några justeringar i projektet. Först efter att revideringen kommit in kan vi skicka ert avtal och betala ut era pengar. 

2. Skriv på avtal 👈

När eventuell revidering är klar får er firmatecknare ett avtal att signera digitalt. 

3. Ta emot era pengar 👈

När avtalet är signerat kommer er utbetalning till det konto ni uppgett så snart som möjligt.

4. Kom på uppstartsmöte 👈

Den 8-9 juni håller vi i fem olika digitala uppstartsmöten. HÄR kan du anmäla dig till den tid som passar dig bäst.

 

5. Sprid ordet 👈

Vill ni berätta om stödet och ert projekt? HÄR kan ni ladda ner en bild som berättar att ni har fått stödet. Använd gärna #kulturenskapillärer och #ideellkultur så hittar vi varandra! ✨ Ni kan även tagga oss och Svenska Postkodlotteriets Stiftelse på Facebook och LinkedIn. 

6. Redovisa ert projekt 👈

Senast den 31 mars 2024 ska ert projekt vara slutredovisat. Du hittar redovisningsformuläret HÄR

Har din förening fått avslag? 

Vårens utlysning slog ansökningsrekord och vi har fått in otroligt många spännande, viktiga och intressanta projektbeskrivningar från hela landet. Dessvärre räcker inte våra 8 miljoner till alla dessa projekt och vi har behövt fatta många svåra beslut i fördelningen bland de sökande. Med det sagt är ni i gott sällskap och avslaget ska inte ses som ett tecken på en undermålig ansökan eller ett dåligt projekt. Vi förstår om ni har frågor, men tyvärr har vi ingen möjlighet att kommentera enskilda ansökningar och det går heller inte att överklaga detta beslut.

 

Trots att er ansökan inte har beviljats vill vi understryka att den är viktig för oss och för Sveriges ideella kulturliv. Nulägesbeskrivningarna har gett oss kunskap om utmaningarna för landets ideella föreningar och era projektidéer har visat vilken enorm kreativitet, kraft och vilja som finns lokalt. Det här underlaget tar vi med oss i arbetet för att fortsätta påverka beslutsfattare och förbättra förutsättningarna för det ideella kulturlivet, bland annat genom de utbildningar som genomförs i höst inom projektet Kapillärkraft.


Varför gör vi detta? 


I slutet av 2022 blev det klart att vi, med stöd av Svenska Postkodlotteriets Stiftelse, kommer att genomföra satsningen Kulturens kapillärer – Nyorientering. En möjlighet för lokala ideella kulturföreningar att söka projektstöd utifrån verksamhetens behov, utveckla metoder för en nyorientering i det postpandemiska landskapet och på så sätt stärka det ideella engagemanget över hela landet. Satsningen bygger på erfarenheter från Kulturens kapillärer, ett projekt under corona-pandemin med syfte att stötta ideellt kulturliv.  

 

Anledningarna att vi satsar extra på nyorientering för det lokala kulturlivet är flera. Återhämtningen efter pandemin tar lång tid, och många föreningar måste få utrymme att experimentera för att hitta rätt metoder. De senaste åren har verksamheter gått på sparlåga, och de ofta knappa resurserna har gått till att komma på fötter och driva en ”normal” verksamhet. Det tillsammans med lågkonjunktur och stramare kulturbudget gör att många föreningar har svårt att blicka framåt, locka tillbaka medlemmar och satsa på sin publik, såväl ny som gammal. Med stödet från Svenska Postkodlotteriets Stiftelse kan vi bidra med en viktig vitamininjektion – full av hopp och utrymme för kreativitet.  

Ideell-kulturallians_300x300.png

Ideell Kulturallians

Ideell kulturallians är en samarbetsorganisation för det civila samhällets organisationer inom kulturområdet.

Svenska Postkodlotteriets Stiftelse

Postkodlotteriets Stiftelse tror att världen blir bättre med starka ideella organisationer. De förmedlar stöd till projekt som bidar till positiv samhällsförändring, bland annat inom kultursektorn.

Fästpunkt loggor

Kontaktperson

IMG_6608_edited_edited_edited.jpg

Maria Blom
Projektledare

bottom of page