top of page

Kapillärkraft

Ideell kulturallians verkar för ett livskraftigt ideellt kulturliv i hela landet. Vi har tagit initiativet till projektet Kapillärkraft som pågår under hösten 2022 och våren 2023. Projektet stödjer det lokala och regionala kulturlivet runt om i Sverige.

Projektet Kapillärkraft ger det ideella kulturlivet en vitamininjektion för att navigera i ett nytt landskap efter pandemin. Projektet utvecklar kontaktvägar, metoder och stärkta nätverk på regional och lokal nivå. Det möjliggör återströmning av publik, nya engagemang och delaktighet för att säkra den ideella kulturens återstart.

Genom projektet lyfter vi det ideella kulturlivets roll och visar upp verksamhet som en vital del av kulturen. Vi samverkar med föreningar och organisationer och delar kunskap med varandra. Vi bygger långsiktigt hållbara nätverk som ger kreativ kraft som räcker långt efter projektets slut.

Bild: Kollage med bilder från Kulturens kapillärer 2021

IKA_Kapillärkraft_144dpi rgb.png
Kapillärkraft – två delar återstart


Projektet pågår under hösten 2022 och våren 2023 och består av två delar:

  • En serie nätverksmöten för ideella kulturaktörer på lokal och regional nivå

  • En serie utbildningar för beslutsfattare på kommunal och regional nivå

 

Nätverksmöten för ideella kulturaktörer

Vi arrangerar en serie nätverksmöten som genomförs på lokal och regional nivå. Syftet är att stärka det ideella kulturlivets infrastruktur och att lyfta gemensamma frågor runt om i landet.

Vi vet att det till exempel finns en önskan att ta upp arbetssätt, återrekrytering och nyrekrytering av medlemmar, eller metoder för att locka tillbaka fysisk publik. Det kan handla om att utforska kontaktvägar mellan kulturaktörer, uppsökande verksamhet, fördjupad kunskap, digitalisering eller nyorientering. Vi fokuserar på de mest angelägne frågorna i respektive region.

 

Stor omsorg läggs vid mötesformerna för att stärka nätverken mellan föreningarna. Kultur står i centrum, och vid mötena ingår kulturella inslag. Varje möte avslutas med diskussioner om hur gruppen vill fortsätta hålla kontakten, och mötena följs upp.

 

Utbildningar för beslutsfattare

Vi arrangerar en serie utbildningar för beslutsfattare på kommunal och regional nivå för att ge en samlad bild av ideell kultur i regionen. Beslutsfattarna får kunskap om, och kan känna stolthet över, den lokala kulturen. Genom kunskap skapas förståelse för att förstå den starka kraft, och kreativa källa, som det ideella kulturlivet utgör. Det skapar även en förståelse för det ideella kulturlivets behov och vad det behövs satsningar på kommunal och regional nivå.

Projektet Kapillärkraft är ett projekt som möjliggjorts genom Kulturrådets återstartsbidrag. Namnet Kapillärkraft relaterar direkt till den kunskap om det ideella kulturlivets behov som framkommit i arbetet med satsningen Kulturens kapillärer som pågick under 2021.  

Kontakt
IMG_6608_edited_edited_edited.jpg

Maria Blom
Projektledare, Kapillärkraft

bottom of page