top of page
KulturensKap_faxi_rak.jpg

Rapport: Kulturens kapillärer

Illustration: Jennifer Nystedt

 

2021 genomförde Ideell kulturallians en satsning för att stötta lokala ideella föreningar runt om i Sverige under Corona-pandemin. Genom en utlysning har vi fördelat krisstöd till 216 projekt. I en osäker tid har det givit möjlighet till att utforska alternativa sätt att mötas, testa nya tekniker och att blicka framåt mot en återstart.


I satsningen har vi diskuterat och lyft fram kulturprojekten och tryckt på den lokala kulturens betydelse. Vi har medverkat på Järvaveckan, i Almedalen och på Bokmässan i Göteborg. Vi har  haft workshops och träffar i Skåne, Stockholm och i Västernorrland samt anordnat ett antal webbinarier där vi avhandlat föreningslivets förutsättningar och möjligheter till återhämtning.

Den kunskap som kommit fram i satsningen förmedlar vi vidare i rapporten om Kulturens kapillärer. 

Med utgångspunkt från erfarenheterna och aktiviteterna i projekten i har vi också tagit fram ett antal åtgärdsförslag för att på sikt ytterligare stärka ideell kultursektor och den kulturella infrastrukturen i Sverige. Det är nu av högsta vikt att vi från både lokalt, regionalt och statligt håll, med utgångspunkt från de kulturpolitiska målen, samarbetar för att skapa en nystart som ger ett vitalt och långsiktigt hållbart kulturliv för alla i hela landet.

Så får vi ett stärkt lokalt kulturliv

Ideell kulturallians åtgärdsförslag för att stärka lokalt kulturliv

 

 • Ideell kulturallians kräver en satsning på att införa långsiktiga generella bidrag för att stärka föreningslivet i landets alla kommuner.
   

 • Ideell kulturallians föreslår att den ideella kultursektorns paraplyorganisationer ges ökad möjlighet att fördela ekonomiska medel till sina lokala medlemsföreningar och på så vis bidrar till ett vitalt kulturliv i hela landet.
   

 • Ideell kulturallians kräver att kulturens frihet och principen om armlängds avstånd värnas och efterföljs även på kommunal nivå.
   

 • Ideell kulturallians kräver stärkt samverkan mellan det lokala kulturlivets föreningar och kommunala företrädare. Kommunerna behöver ta större ansvar för att samverkan sker med det ideella kulturlivet.
   

 • Ideell kulturallians föreslår att statliga bidrag för föreningslivets digitalisering införs som omfattar teknikinvesteringar, digitala tjänster och utbildningsinsatser.

bottom of page