top of page

Yttranden och Rapporter

Här finns Ideell kulturallians remissvar, yttranden, debattartiklar och skrivelser.

 

2023

Remissvar på Örebro läns kulturplan 2024–2027, 29 april 2023

Remissvar på regional kulturplan för Jämtland Härjedalen 2024–2027, 3 april 2023

Remissyttrande över
förslaget om statsbidrag till verksamhet i studieförbunden,
31 mars 2023

Remissyttrande promemorian Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag, 4 mars 2023

2022

Remissyttrande över Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher (SOU2022:44), 8 december 2022

Remissyttrande över Kulturplan för Västernorrland 2023–2026, 22 juni 2022

Remissyttrande över regional kultur- och bildningsplan i Dalarna 2023–2026, 20 juni 2022

Remissyttrande över kulturplan för Norrbotten, 17 juni 2022

Remissyttrande över Kulturplan Jönköpings län 2023–2025, 1 juni 2022

Remissyttrande över Kulturplan Gävleborg 2023–2026, 31 maj 2022

Remissyttrande över Kulturplan Sörmland 2023–2026, 12 april 2022


Remissyttrande över Från ord till handling – Regional Kulturplan för Västmanland 2023–2026
, 15 mars 2022

Remissyttrande över Från kris till kraft. Återstart för kulturen (SOU 2021:77), 15 februari 2022

Remissyttrande över Kultur i hela länet – hela livet. Region Uppsalas kulturplan 2023–2026, 11 februari 2022

2020-2021

Kulturens kapillärer, rapport, december 2021

Ideell kulturallians remissyttrande över Region Blekinges kulturplan 2022-2025, 14 april 2021

Ideell kulturallians remissvar - Region Sörmlands aktivitetsplan 2021 inom kulturplan 2019-2022, 25 september 2020

Ideell kulturallians remissvar för Region Skånes kulturplan 2021-2024, 14 april 2020

2018-2019

Metodverktyg: Sex principer för samråd, 2019

Bottendöd eller kulturell glöd, rapport 2019

 

Ideell Kulturallians verksamhet, Inriktningsdokument för 2019-2023

Svar Regional kulturplan Gävleborg 2019-2021, 23 maj 2018

2017

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop (Ds 2017:8), 14 juni 2017

Yttrande För Sveriges landsbygder (SOU 2017:1), 22 mars 2017

 

En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69), 14 mars 2017


Svar Promemoria Vissa skattefrågor
, 21 februari 2017


2015-2016

Palett för ett stärkt civilsamhälle! (Text i tidskriften Kurage), 2016

 

Remissyttrande över betänkandet av utredningen för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13), 2016

 

Svar Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31), 3 augusti 2015
 

2012-2013

Remissyttrande över remisspromemoria ”En ny ungdomspolitik”, 2013

 

Brev till Maria – Nio framtida reformer för civila samhället (Utgiven av Sektor3/Kurage), 2013

 

Remissyttrande över förslag till förordning om statsbidrag ideella organisationer inom kulturmiljöområdet, 2013

 

Remissyttrande över betänkandet ”Att angöra en kulturbrygga” (SOU 2012:16), 2012

 

2009-2010

Yttrande över betänkandet Spela samman – en ny modell för statens stöd till regional

kulturverksamhet (SOU 2010:11), 2010
 

Kulturlivets ideella organisationer bildar allians (Text i Sveriges Kommuner och Landstings publikation ”På väg mot ett starkare Kultursverige”), 2010

Remissvar på Kulturutredningens betänkande (SOU 2009:16), 2009

bottom of page