top of page

Yttranden och Rapporter

Här finns Ideell kulturallians remissvar, yttranden, debattartiklar och skrivelser.

2024

Remisssvar på Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun (SOU 2023:58), 20 mars 2024

 

2023

Remissvar på Örebro läns kulturplan 2024–2027, 29 april 2023

Remissvar på regional kulturplan för Jämtland Härjedalen 2024–2027, 3 april 2023

Remissyttrande över
förslaget om statsbidrag till verksamhet i studieförbunden,
31 mars 2023

Remissyttrande promemorian Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag, 4 mars 2023

2022

Remissyttrande över Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher (SOU2022:44), 8 december 2022

Remissyttrande över Kulturplan för Västernorrland 2023–2026, 22 juni 2022

Remissyttrande över regional kultur- och bildningsplan i Dalarna 2023–2026, 20 juni 2022

Remissyttrande över kulturplan för Norrbotten, 17 juni 2022

Remissyttrande över Kulturplan Jönköpings län 2023–2025, 1 juni 2022

Remissyttrande över Kulturplan Gävleborg 2023–2026, 31 maj 2022

Remissyttrande över Kulturplan Sörmland 2023–2026, 12 april 2022


Remissyttrande över Från ord till handling – Regional Kulturplan för Västmanland 2023–2026
, 15 mars 2022

Remissyttrande över Från kris till kraft. Återstart för kulturen (SOU 2021:77), 15 februari 2022

Remissyttrande över Kultur i hela länet – hela livet. Region Uppsalas kulturplan 2023–2026, 11 februari 2022

2020-2021

Kulturens kapillärer, rapport, december 2021

Ideell kulturallians remissyttrande över Region Blekinges kulturplan 2022-2025, 14 april 2021

Ideell kulturallians remissvar - Region Sörmlands aktivitetsplan 2021 inom kulturplan 2019-2022, 25 september 2020

Ideell kulturallians remissvar för Region Skånes kulturplan 2021-2024, 14 april 2020

2018-2019

Metodverktyg: Sex principer för samråd, 2019

Bottendöd eller kulturell glöd, rapport 2019

 

Ideell Kulturallians verksamhet, Inriktningsdokument för 2019-2023

Svar Regional kulturplan Gävleborg 2019-2021, 23 maj 2018

2017

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop (Ds 2017:8), 14 juni 2017

Yttrande För Sveriges landsbygder (SOU 2017:1), 22 mars 2017

 

En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69), 14 mars 2017


Svar Promemoria Vissa skattefrågor
, 21 februari 2017


2015-2016

Palett för ett stärkt civilsamhälle! (Text i tidskriften Kurage), 2016

 

Remissyttrande över betänkandet av utredningen för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13), 2016

 

Svar Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31), 3 augusti 2015
 

2012-2013

Remissyttrande över remisspromemoria ”En ny ungdomspolitik”, 2013

 

Brev till Maria – Nio framtida reformer för civila samhället (Utgiven av Sektor3/Kurage), 2013

 

Remissyttrande över förslag till förordning om statsbidrag ideella organisationer inom kulturmiljöområdet, 2013

 

Remissyttrande över betänkandet ”Att angöra en kulturbrygga” (SOU 2012:16), 2012

 

2009-2010

Yttrande över betänkandet Spela samman – en ny modell för statens stöd till regional

kulturverksamhet (SOU 2010:11), 2010
 

Kulturlivets ideella organisationer bildar allians (Text i Sveriges Kommuner och Landstings publikation ”På väg mot ett starkare Kultursverige”), 2010

Remissvar på Kulturutredningens betänkande (SOU 2009:16), 2009

bottom of page