top of page

Integritetspolicy

Allmänt

Denna policy avseende integritet beskriver hur Ideell kulturallians samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakt längst upp på webbplatsen.
Integritetspolicyn gäller då Ideell kulturallians tillhandahåller tjänster och personuppgifter. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

 

Kulturens kapillärer
Denna integritetspolicy gäller även för projektet Kulturens kapillärer som Ideell kulturallians driver. Ideell kulturallians kan behöva upplysa tredje part om uppgifter i din ansökan. Hela, eller delar av, ansökan kan komma att delas med Ideell kulturallians styrelse, projektets referensgrupp och med Postkodsstiftelsen. Vi använder även information i statistik och rapporter kring satsningen. Projektnamn och organisation som beviljas stöd publiceras offentligt.  

 

Personuppgiftsansvarig
Ideell kulturallians är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att all behandling av personuppgifter som samlas in via denna webbplats sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.


Anmälningar till prenumerationer, medlemsansökan och event
Personuppgifter (e-post) som lämnas i samband med prenumerationer av något av våra nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant på något av våra nyhetsbrev.


Personuppgifter (namn, företag, adress, e-post, kostavvikelser samt andra uppgifter som du lämnar i samband med event) sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga utskick av konferensmaterial och utvärderingsenkäter. Namn och organisation finns med på deltagarförteckningen som delas ut vid evenemanget om inget annat meddelats oss. Vid de tillfällen vi tar betalt för event sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.

 

Rätt att begära information
Vill du veta om Ideell kulturallians behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om dina personuppgifter som behandlas hos Ideell kulturallians och att få uppgifter korrigerade.

 

Hur du begär ut informationen
Ett så kallat registerutdrag, kan du begära ut gratis en gång per år, med den information som vi har registrerad om dig. En begäran om ett registerutdrag måste skrivas under och skickas till oss med post på följande adress: Ideell kulturallians, BOX 17194, 104 62 Stockholm

bottom of page