top of page

Så sköter du den ekonomiska redovisningen

Har din förening fått stöd från Ideell kulturallians? Då är det också viktigt att ha koll på hur ni förväntas redovisa vad pengarna går till. På den här sidan har vi samlat allt ni behöver veta för att sköta den ekonomiska redovisningen.

Efter projektperiodens slut kommer en revisor att göra stickprovskontroll av ett antal projekt. För att er förening ska vara förberedd vid en eventuell ekonomisk revision finns det ett antal punkter att ha koll på.

Se till att... 👇
 

  • Det finns kvitton, fakturor eller andra dokument som underlag för varje kostnad som redovisas i projektet.

  • Samtliga kostnader i projektet bokförs i någon form och hålls isär från föreningens övriga kostnader, så att det enkelt går att följa upp projektets kostnader efteråt. 

  • Det finns en dokumenterad attestordning, det vill säga ett underlag som visar hur beslut om kostnader fattas och vem som godkänner fakturor och utbetalningar i föreningen. Detta kan framgå av stadgar, styrelsebeslut eller liknande. Har ni ingen attestordning? Läs hur ni går till väga längre ner på sidan.

  • Attesteringar av fakturor och utbetalningar för större belopp (över 10 000 SEK) omfattas av dualitetsprincipen. Det betyder att två personer i styrelsen/föreningen med attesträtt ska attestera fakturan/utbetalningen.

  • En attestant kan inte attestera egna utlägg eller ersättningar. Detta innebär exempelvis att en person som arbetar för och får lön från föreningen inte kan attestera sin egen löneutbetalning. Eftersom större kostnader kräver att två personer attesterar kan det alltså vara klokt att attestordningen har minst tre attestanter.

 

 

Så skapar ni en attestordning

Om er förening inte har en attestordning behöver ni så snart som möjligt ta ett styrelsebeslut om detta. Attestordningen behöver inte gälla allt ni gör i föreningen, utan kan vara ett beslut som endast gäller det projekt som fått stöd från Ideell Kulturallians. Beslutet ska framgå av styrelsemötesprotokoll och det ska vara tydligt vilka personer som har rätt att attestera kostnader i föreningen/projektet.

 

Liten ekonomiordlista 📚

 

Attestering

Att attestera betyder att granska och godkänna fakturor och kvitton som föreningen ska betala och bokföra.

 

Attestordning

Attestordning berättar vem eller vilka i en förening som har rätt att attestera, denna person kallas attestant.

 

Dualitet

Detta innebär att två personer behöver attestera en kostnad för att den ska vara godkänd för betalning.

bottom of page