top of page

Beviljade projekt 

Nu är det klart vilka som får projektstöd inom Kulturens kapillärer – Nyorientering! Totalt ingår 193 lokala projekt runt om i Sverige. 🥳

HÄR hittar ni hela listan över beviljade projekt och den summa som projekten tilldelas.


Listan är sorterad i alfabetisk ordning med diarienummer. Det är viktigt att ni anger rätt nummer och projektnamn i all kontakt med oss – på så sätt kan vi lätt hitta era uppgifter och hjälpa er så snabbt som möjligt. 

Vad gör jag nu? 

Har din förening fått stöd? Grattis! Notera ert beviljade belopp, tänk över hur det påverkar ert projekt och lämna in eventuell komplettering här senast den 31 maj.

 

Obs! Om ni har beviljats lägre stöd än det ni ansökt om är det obligatoriskt att lämna in en komplettering. Vill ni inte göra några justeringar? Skriv det!

Efter kompletteringen inkommit kommer ni få ett digitalt avtal. När det är signerat kommer den beviljade summan betalas ut till det konto ni angav i ansökan. 

bottom of page