top of page
jason-leung-ODGOCybp4Ik-unsplash.jpg

Historik

Ideell kulturallians startade som ett nätverk på initiativ av Riksteatern, Ax – kulturorganisationer i samverkan, MAIS samt Folkets Hus och Parker under hösten 2008.

 

Syftet med att bilda ett nytt samarbetsorgan var att man ville tydliggöra de stora kulturella samhällsinsatser som görs av organisationernas medlemmar. Det saknades politiska strategier för hur den ideella kultursektorn skulle stimuleras, stöttas och utvecklas ur ett regionalt och nationellt perspektiv.

 

När det 2010 kom ett förslag på en ny reform – kultursamverkansmodellen – uppstod ytterligare behov av att samverka. I den nya modellen utpekades civilsamhället att ha en roll, som samrådspart, i framtagandet av regionala kulturplaner. Nätverket utökades med flera organisationer och 2010 bildade man en förening.

bottom of page