top of page
Sök
  • danielawestmark0

Civilsamhället försvinner i kultursamverkansutredningen

Idag släpptes utredningen av kultursamverkansmodellen som pågått sedan i juli 2022. Ideell kulturallians ser risk för en otydlig och fragmentiserad modell, där civilsamhällets organisationer dessutom helt trollas bort.


Målet med kultursamverkansutredningen var att föreslå hur modellen kan ”bidra till ökad tillgång till kultur och till breddat deltagande i kulturverksamhet i hela landet”. Den nuvarande förordningen för kultursamverkan föreskriver att nya regionala kulturplaner ska tas fram i samråd med civilsamhällets organisationer – ett begrepp som är väl definierat och etablerat i den politik för det civila samhället som bedrivs i Sverige.


– Att begreppet ”civilsamhällets organisationer” helt plockas bort i det nya förslaget är både oroväckande och direkt obegripligt. Samråd med civilsamhället har framhållits som en av styrkorna i den modell som varit, och vi vet genom tidigare rapporter att civilsamhällets kulturorganisationer är centrala för att öka delaktigheten i kulturlivet, säger Calle Nathanson, ordförande för Ideell kulturallians.

Den största förändringen i kultursamverkansutredningen förslag är att inte bara regioner utan även kommuner ska få möjlighet att fördela statliga medel till kulturverksamhet.


– Ambitionen att ge kommunerna mer inflytande är i grunden bra, men i förslaget är det inte tydligt hur det ska gå till. Vi ser en stor risk för att modellen fragmentiseras, vilket på sikt underminerar dess betydelse, fortsätter Calle Nathanson


I utredningens nya förslag har också kopplingen till att de nationella kulturpolitiska målen försvagats. Däremot föreslås att konstnärlig frihet ska lagstadgas.


– Våra föreningar drivs av engagemang, lust och behöver ett samhällsklimat där det är högt i tak. På många håll ser vi kulturpolitiska tendenser att offentliga stöd knyts till projektifiering och hårt styrda uppdrag. Men för att kultur ska utvecklas och vara en oberoende, stark del av vårt samhälle behöver den vara fri, och därför ställer vi oss bakom förslaget att det skrivs in i lagen, säger Calle Nathanson.568 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page