top of page
Virtual Team Meeting

Startmöten 7-8 juni

Vi välkomnar projekten i Kulturens Kapillärer på startmöten vid ett av fem mötestillfällen.

​Eftersom det är 216 beviljade projekt i Kulturens kapillärer håller vi fem tillfällen för startsmöte.

Upplägget är lika på alla möten, och vi vill att beviljade projekt skickar en representant från projektet till ett av tillfällena. Svara i vår doodel om när ni önskar delta, så har vi koll på att det blir ett jämt fördelat antal deltagare.

Startmötet innehåller information från Ideell kulturallians och workshops. Syftet är att ni får se ert projekt som en del i ett större sammanhang och att ni får ett tillfälle för att knyta kontakt med varandra. 

Under workshoppen presenterar ni ert projekt enligt mallen: 

I mallen svara ni på frågorna: 

  1. Vad hoppas ni uppnå med ert projekt? 
     

  2. Vad behöver ni för resurser/kontakter för att projektet ska lyckas?

Har du frågor, eller har du inte fått en möteslänk? Kontakta terese.lilliehorn@ideellkultur.se

bottom of page