top of page
Sök
  • tereselilliehorn

Vi beviljas bidrag till nätverk och kunskap om ideell kulturNu har Kulturrådet meddelat vilka organisationer som beviljas återstartsbidrag i vårens satsning. Ideell kulturallians har sökt och tilldelas medel!


– Vi ska använda bidraget till två strategiskt viktiga aktiviteter för det ideella kulturlivet runt om i Sverige. Vi har sett behoven framförallt genom satsningen Kulturens kapillärer där det blir tydligt att föreningarna behöver bygga upp sin kompetens och sina nätverk för att få kraft att nystarta efter pandemin. Vi har också sett att det behövs ökad kompetens bland beslutsfattare i landets regioner och kommuner om det ideella kulturlivets roll och förutsättningar, säger Gunnar Ardelius, verksamhetschef Ideell kulturallians.


Nätverksmöten och utbildningar

Vi planerar en serie nätverksmöten och utbildningar som genomförs på lokal och regional nivå. Syftet är att stärka det ideella kulturlivets infrastruktur, skapa kunskap mellan föreningar och upprätta forum för att lyfta gemensamma frågor. Vi vet att det finns en önskan hos föreningarna om att ta upp arbetssätt, återrekrytering och nyrekrytering av medlemmar eller sätt att locka tillbaka fysisk publik. Vi lägger stor omsorg på mötesformerna för att stärka nätverken mellan föreningarna.


Utbildningar för beslutsfattare på kommunal och regional nivå

Vi arrangerar en serie utbildningar för beslutsfattare på kommunal och regional nivå. Tanken är att ge en samlad bild av ideell kultur i regionen. Beslutsfattarna får kunskap om, och kan känna stolthet över, den lokala kulturen. Ideell kultur befinner sig i ett komplext läge efter pandemin som rymmer både förväntningar och farhågor.


Tanken är att aktiviteterna ger den ideella kultursektorn möjlighet att orientera sig i det nya läget och skapar nytt ideellt engagemang som får publiken att återvända. Satsningarna stärker strukturerna för ett hållbart kulturliv i hela landet, även utanför storstäderna och skapar en ökad kunskap om vikten av ideell kultur.


161 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page