top of page
Sök
  • tereselilliehorn

Våra medlemmar tar plats på politikerveckan


Vecka 27, eller första veckan i juli, är det traditionsenligt politik på schemat i Almedalen i Visby. Ideell kulturallians medlemmar arrangerar flera programpunkter, här har vi samlat en del av dem. Vi hoppas att vi ses på plats på Gotland!


Du kan läsa mer om alla arrangemang på almedalsveckan.info


Hela politikerveckan

ArbetSam medverkar tillsammans med Transporthistoriskt Nätverk

ArbetSam, 4-6 juli, monter Nr 117-118 på Skeppsbron Montern är öppen med aktivitet under hela perioden Läs mer


Livet och politiken – Bilda i Almedalen 2022

Bilda, 4-6 juli, Newman/Bildascenen, S:t Drottensgatan 12 samt Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43 Omfattande mängd seminarier på scenerna under hela veckan. Läs mer


Välkommen till Sensus trädgård Sensus, 4-6 juli, Vattugränd 4

Sensus bjuder in till sin trädgård, en mötesplats mitt i Visby. Här kan ni boka in er för mindre möten, samtal eller bara slå er ner en stund. I trädgården finns tält, stolar och bord. Här står kaffet på och det finns alltid någon från Sensus på plats. Grindarna är öppna mellan 10.30 - 16.00 måndag - onsdag. Läs mer


Måndag 4 juli


Så kan studieförbunden bidra till välfärden Studieförbunden, kl. 08.00-08.40, Donners plats 1 Om studieförbundens roll i samhället - med fokus på idéburen välfärd. Just nu beslutar riksdagen om möjligheterna för idéburen välfärd. Vad kan ideella aktörer bidra med i välfärden som ingen annan kan? Vilka lagar och regler behövs för att öka andelen idéburna aktörer i välfärden? Läs mer


Hej människa, hur mår du?

Sensus, kl. 09.00-09.40, Donners plats 1

Pandemi, klimatkris, krig. Det gör något med oss! Hur berör det oss som människor och som organisationer? Hur påverkar det våra val och sätt att leva?


Spelar det någon roll var pengarna kommer ifrån?

Myndigheten för kulturanalys, Folkets Hus och Parker medverkar, kl. 11.30-12.15, Strandgatan 14, Gotlands museum

Konst och kultur brottas med underfinansiering. Genom offentlig finansiering syftar kulturpolitiken till att möjliggöra konst och kultur. Men räcker pengarna för att möta behoven och kan andra finansieringskällor bidra till kulturpolitisk måluppfyllelse?


Vad vill vi med folkbildningen?

Folkbildningsrådet, Folkets Hus och Parker medverkar, kl.14-15, Uppsala universitet, Cramérgatan 3

Folkbildningen har en mer än hundraårig tradition och är numera en institution i det svenska samhället – men behövs den i framtiden? Vilka behöver i så fall folkbildningen mest och vilken verksamhet ska prioriteras?


Är det kulturella kretsloppet hotat? – ett samtal mellan KLYS och Ideell kulturallians

Ideell kulturallians och KLYS , kl.15.00-15.45, Bredgatan 10, Länsteatern

Vi är beroende av ett livskraftigt kulturellt klimat på alla nivåer. Det har blivit tydligt, inte minst under pandemin, att kulturen består av ett kretslopp med aktörer som ger varandra förutsättningar för att verka.


Tisdag 5 juli

Att navigera i ett ätstört samhälle – vilken värld möter unga idag?

Sensus, kl. 09.00-09.45, Norra Kyrkogatan 2

Gränsen mellan hälsa och ohälsa är tunn och det är lätt att det som är tänkt som hälsosamt blir ohälsosamt. Hälsa handlar om mer än hur vi äter och hur vi rör oss. Hur kan skolan nyansera innebörden och bilden av hälsa för att inte bidra till ett ätstört samhälle?


Unik samkörning av data säkrar studieförbundens statsbidrag

Studieförbunden, 10.00-10.40, Donners plats 1

Om kvalitetsarbete inom folkbildningen och konsten att samköra register mellan organisationer. Vilka lärdomar finns från korskörningen?


Åldersdiskriminering i arbetslivet

Sensus, kl. 10.00-10.45, Norra Kyrkogatan 2

Vi förväntas arbeta allt längre och gå i pension senare. Samtidigt blir årsrika allt friskare, såväl fysiskt som mentalt, enligt studier. Parallellt med detta finns många fördomar om äldre, löneutvecklingen stannar av och studier visar att chansen att kallas till en arbetsintervju efter 40 minskar.


Transportmedel – ett viktigt kulturarv?

ArbetSam och Transporthistoriskt Nätverk, kl. 13.30-14.30, Skeppsbron, monter Nr. 117-118 Till skillnad från det traditionellt markbundna kulturarvet saknar det rörliga kulturarvet

(äldre transportmedel till lands, sjöss och i luften) ett lagfäst skydd. Denna fråga lyfts och diskuteras under seminariet.


Internmomsen – krokben på civilsamhället

Studieförbunden, kl.15.00-15.40, Donners plats 1

Intermomsfrågan har diskuterats i många år. Det råder inget tvivel om att civilsamhället står enade i frågan: internmomsen är godtycklig och orättvis och sätter käppar i hjulet för ideella och idéburna aktörer.


Onsdag 6 juli


Individualism och demokrati, mångfald och inkludering – hur ser framtidens folkbildning ut?

Studieförbundet Bilda, 10.00-10.45, S:t Drottensgatan 12

Den svenska folkbildningen växte fram i ett land präglat av stora folkrörelser och ett aktivt föreningsliv. Idag ser vårt samhälle annorlunda ut, men behoven av folkbildning tycks bara öka. Hur ser dessa behov ut och hur ska framtidens folkbildning byggas för att bäst möta dem?


Är demokratin hotad?

Folkets Hus och Parker, kl.13.30-14.30, Strandgatan 14, Gotlands museum

En nyligen presenterad Novusundersökning visar att förtroendet för politiker och media är förskräckande lågt. Samtidigt är en stor majoritet av befolkningen beredda att försvara demokratin. Är demokratin hotad? Vad måste i sådant fall göras för att stärka den?


Torsdag 7 juli


Hur kan vi bygga beredskap och totalförsvar i hela landet?

Bygdegårdarnas Riksförbund, kl. 14.30 - 15.30, Mötestält: "Alla röster ska höras"

Lokalsamhället har stor betydelse vid samhälleliga kriser, särskilt i landsbygderna. Hur vi kan skapa beredskap och totalförsvar i hela landet?
30 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page