top of page
Sök
  • tereselilliehorn

Våra medlemmar stöttar folket i UkrainaIdeell kulturallians medlemmar bidrar med stort engagemang under det pågående kriget i Ukraina. Vi ordnar flyktingmottagande och språkkurser ideellt och gör projekt i sympati med kulturutövare på flykt. Vi stöttar också människor som känner oro över det nuvarande läget i Europa.


Vi har här listat några av alla de initiativ och ställningstagande som våra medlemmar står bakom. Självklart finns det massvis med engagemang på lokal nivå som vi missat här. Vi vet att det ideella kulturlivet är starkt och riktar ett stort tack till alla er som bidrar!


Bygdegårdarnas Riksförbund beskriver att bygdegårdsrörelsen kan vara behjälplig på olika sätt inom flyktingmottagande och tillfälliga krissituationer. De kan samordna olika sociala insatser som stärker integrationen, utgöra alternativ för tillfälliga boendelösningar och bidrar till insatser för ett väl fungerande vardagsliv. På sin webbplats skriver de om hur en Bygdegård som vill hjälpa till kan gå till väga.


ABF går ut med budskapet "Var inte rädd, var förberedd" och om vikten av att vara uppdaterad med korrekt information. De berättar att man kan göra mycket i samarbete med ABF lokalt och presenterar en lista med exempel på konkreta saker att göra:

  • Arrangera en föreläsning

  • Forma en volontärgrupp

  • Starta en hemberedskapsgrupp i ditt område

  • Mobilisera fler föreningar i trakten

  • Starta en aktionsinriktad studiecirkel

  • Bjud in aktivister till en podcast

  • Sänd ett livesamtal

  • Starta studiecirkel om källkritik

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) stödjer Nordiska museets fond för skyddandet av Ukrainas kulturarv och bidrar själva med ekonomiskt stöd till fonden. ArbetSam har också bidragit med underlag till den lägesrapport om civilsamhällets insatser för Ukraina som NOD Sverige har tagit fram.


Bilda har samlat på sig en listat material, metoder, initiativ och poddar som kan stötta inspirera den som känner oro i krisen. Bland annat håller man kurserna:

Folkets Hus och Parker gick tidigt ut och visade sin solidaritet med Ukraina. De har en samlingssida på sin webbplats där det går att se de initiativ som sker på lokala Folkets hus runt om i landet. De bidrar också med praktisk information om hur man kan engageras sig och starta nya engagemang. Man han också ställt in alla samarbeten med ryska föreställningar, och lyfter istället föreställningar med ukrainska kulturutövare som sänds på distans genom ”Live på bio”.

Konstfrämjandet lyfter de initiativ som startat inom konstvärlden. De samlar olika stödprojekt – högt och lågt – som underlättar för ukrainska konstnärer och även för ryska och belarusiska konstnärer vars praktik utmanar de ryska officiella, auktoritära doktrinerna. Här har Konstfrämjandet samlat några initiativ.

Sensus berättar att det bubblar av ett starkt engagemang hos deras medlemsorganisationer och samarbetsparters för att bidra till initiativ som stärker demokratin och tilliten mellan människor. Även de har samlat flera initiativ på en webbsida. De arrangerar till exempel avgiftsfria studiecirklar i svenska, samhällsinformation och kultur. Det möjliggör för asylsökande att fördjupa sina kunskaper om det svenska samhället och svenska språket.

Sveriges hembygdsförbund tar tydligt ställning för ett öppet mottagande av ukrainska flyktingar. Förbundsordförande Anna-Karin Andersson uttrycker det så här: ”Vi är en av de mest decentraliserade civila organisationerna i vårt land och engagerar hundratusentals medlemmar. Låt oss därför samla kraft och visa att vi är en folkrörelse värd namnet. Vi ska vara levande, öppna och välkomnande för alla!”

Studiefrämjandet har en sida på Ukrainska (och svenska) för den som är ny i Sverige. De berättar där om bland annat sina kurser i svenska och samhällskunskap och hur man snabbat kommer i kontakt med dem som nyanländ.

Studieförbunden var snabba när med att ta ställning genom att skicka pressmeddelande om solidaritet med Ukrainas folk, när kriget bröt ut. ”Demokrati, människors möten och yttrandefrihet är grundstenar i den fria och frivilliga folkbildningen. Att ge förutsättningar för människor att mötas och genom det bygga tillit till varandra är nödvändigt för ett sammanhållet, öppet och demokratiskt samhälle. Alla dessa värden är akut hotade av den ryska militära aggressionen mot Ukraina” skriver Ann-Katrin Persson, Ordförande Studieförbunden.

Studieförbundet Vuxenskolan agerar tillsammans med andra ideella organisationer och grupper, för att använda sin stora kapacitet för att bidra i både mottagande och integration. De arbetar på samma sätt som under flyktingkrisen 2015, då de ställde om verksamheten för att hjälpa till.


Listan är som sagt bara ett utdrag av alla initiativ som sker runt om i kultursverige. Ingår du i en förening som tydligt tar ställning mot kriget? Har ni riktade satsningar för mottagande av ukrainska flyktingar, eller håller ni arrangemang i solidaritet med Ukrainskt kulturliv? Skicka ett e-post till terese.lilliehorn@ideellkultur.se och berätta om det!

36 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page