top of page
Sök
  • tereselilliehorn

Vår kollega blir expert i utredning om Kultursamverkansmodellen

En utredning ska se över kultursamverkansmodellen för kultur i hela landet. Anna Livion Ingvarsson ingår i utredningens expertgrupp.


– Idag är tillgången till kultur allt för ojämlik. Det är dags att göra en ordentlig översyn av modellen för att se hur den kan bidra till att ge fler tillgång till kultur, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.


Till särskild utredare har regeringen utsett Mats Svegfors, som är en erfaren utredare, och som tidigare varit bland annat landshövding i Västmanlands län, ordförande i Statens kulturråds styrelse och VD för Sveriges Radio. Vår kollega Anna Livion Ingvarsson ingår i utredningens expertgrupp.

Anna Livion Ingvarsson, Ideell kulturallians

– Jag är glad över regeringens initiativ till göra en utredning för att utveckla kultursamverkansmodellen, och det känns bra att erbjudas en plats i expertgruppen för arbetet. Det är angeläget att lyfta det idéburna kulturlivets perspektiv. En utvecklad modell för kultursamverkan behöver även omfatta den viktiga roll kulturföreningarna spelar för kulturlivet runt om i landet, säger Anna Livion Ingvarsson, kulturpolitisk sekreterare på Ideell kulturallians.


Kultursamverkansmodellen har funnits sedan 2011 och omfattar samverkan mellan staten, regionerna och kommunerna samt det civila samhället och de professionella kulturskaparna. Syftet med kultursamverkansmodellen är att den ska bidra till de nationella kulturpolitiska målen, ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer, och föra kulturen närmare medborgarna.


Modellen är en viktig del i arbetet för kultur i hela landet. Inom modellen ansvarar Statens kulturråd för den länsvisa fördelningen av statliga medel till regionerna, som i sin tur ansvarar för att fördela det statliga stödet till scenkonst, museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete, biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande, professionell bild- och formverksamhet, regional enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet och främjande av hemslöjd. Totalt uppgår den offentliga finansieringen till cirka 4,7 miljarder kronor.


Utredningen ska bland annat:

  • föreslå hur roller, ansvar och samverkan inom modellen kan utvecklas och förtydligas,

  • föreslå hur modellen kan bidra till ökad tillgång till kultur och till breddat deltagande i kulturverksamhet i hela landet och

  • föreslå vilka statligt stödda områden som bör ingå i modellen.

Utredningen ska redovisas senast 29 september 2023.


139 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page