top of page
Sök
  • danielawestmark0

Kapillärkraft tar tempen på det ideella föreningslivet

Under våren har vi på Ideell kulturallians genomfört åtta olika nätverksmöten inom projektet Kapillärkraft. Kansliet har rest runt i Småland, Skåne, Västernorrland, Västra Götaland, Värmland, Östergötland och Jämtland Härjedalen för att prata återstart, samverkan, svårigheter och drömscenarion med lokala- och regionala kulturföreningar. Men vilka utmaningar står Sveriges föreningsliv inför? Och framför allt – hur ser de på framtiden?


Samverkan är nyckeln till ett starkt och levande ideellt kulturliv – det har nätverksträffarna inom Kapillärkraft varit ett tydligt kvitto på. Vi har mötts på en rad spännande ställen runtom i Sverige, som exempelvis Kulturhuset Skylten i Linköping, Konstkollektivet i Mölndal, Gjuteriet i Karlstad, Aguélimuséet i Sala och Folkets hus i Alvesta. Överallt har vi slagits hur många engagerande, drivna, kreativa och ödmjuka personer som ror vårt ideella kulturliv in i framtiden. Varje möte har inletts med uppgiften att försöka sätta ord på kulturens värde. Ord som utmanande, passion, kraft, identitet, demokrati, överlevnad, allomfattande, gemenskap, mångfald, bildning, glädje, själavård och utveckling har nämnts. En fin inramning av kärnan och syftet med det vi gör som vi sedan har kunnat bygga samtalen på.

Drömscenariot – din förening om fem år En av de bärande övningarna under våra möten är Drömscenariot, där deltagarna har fått formulera visioner och drömmar för föreningens framtid. Här har vi sett många återkommande teman, bland annat:

· En breddad medlemsbas, både vad gäller antal och målgrupp

· Arbeta för ökad inkludering

· Ökad samverkan med institutioner, kommuner, regioner

· Överkomma ekonomiska utmaningar och finnas kvar som förening

Vägen dit – så når vi våra mål En lika viktig övning har naturligtvis varit att prata om vägen dit. Vilka verktyg och arbetssätt behövs för att föreningarna ska nå sina mål? Här har idéerna sprutat! Vi har fått ta del av konkreta lösningar om alltifrån att skapa lokala, regionala och nationella nätverk (som regionala ideella kulturallianser!) där föreningarna kan samarbeta och dela med sig av sina resurser, oavsett om det handlar om kompetens, kontakter, lokaler, utrustning eller teknik.


Det finns även en stark vilja att höja kunskapsnivån hos beslutsfattare genom att ha kontinuerliga möten med kommun och region. Här hoppas vi på Ideell kulturallians att kunna bidra med våra utbildningstillfällen för beslutsfattare som kommer äga rum i höst. Ett ytterligare tema har varit att återgå till att prata om syftet med föreningen. Många vill sänka trösklarna för deltagande och förvalta engagemang genom att erbjuda olika sätt att engagera sig i föreningen och på så sätt bredda medlemsbasen.


Självklart har varje möte avslutats med ett kulturinslag och vi har bjudits på allt från konstvisningar till finstämd blues, folkmusik och röjig pop. Ett kul sätt att återknyta till inledningsorden om kulturens värde!


Sammanfattningsvis har mötena varit viktiga tillfällen för att få ett ansikte på varandra, knyta kontakter och kroka arm. Tillsammans har vi fått reflektera över dagens utmaningar för den ideella kulturen men även formulera visioner om framtiden och hitta konkreta vägar dit. Som en deltagare sa: ”Ur utmaningarna föds kraften”.


Tips! Är du verksam i Västerbotten eller Norrbotten? Då kan du också få chansen att delta på ett nätverksmöte – här kan du läsa mer!

83 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page