top of page
Sök
  • info930194

Ideell kulturallians synpunkter påverkar Återstartsutredningen

Den 30 september tog kulturminister Amanda Lind emot slutbetänkandet för "Återstartsutredningen". Ideell kulturallians är en av aktörerna som påverkat innehållet i betänkandet.

.


Slutbetänkandet går under benämningen ”Från kris till kraft” och utgår från utredningen "Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin", i populärt tal kallad "Återstartsutredningen".


Förslagen i utredningen syftar till att skapa förutsättningar för kulturen att vara en stark och oberoende kraft i samhällsutvecklingen. Utredningens uppdrag har också handlat om att identifiera nya sätt att tillgängliggöra kultur som har etablerats under pandemin och som har potential att bidra till kultursektorns återhämtning, och vid behov föreslå åtgärder för att stärka dessa.


– Utredningens förslag är kraftfulla och konkreta. Det är viktigt att man tänker långsiktigt, att insatserna löper hela vägen till 2024. Det är bra att infrastrukturen för ideell kultursektor säkras. Nu är det angeläget att regeringen följer upp förslagen så att återhämtningen av kulturen kan ta ordentlig fart , säger Calle Nathanson, ordförande Ideell kulturallians.


Covid-19-pandemin har drabbat Sveriges kulturliv hårt. Parallellt med regeringens insatser för att lindra pandemins negativa konsekvenser genom krisstöd, har regeringens särskilda utredare Linda Zachrison haft i uppdrag att lämna konkreta förslag till regeringen på insatser för att starta upp, återhämta och utveckla kultursektorn under och efter coronapandemin.


Gunnar Ardelius, verksamhetschef på Ideell kulturallians är en av elva sakkunniga som Regeringskansliet utsett för att bistå utredningen.


– Som sakkunnig i utredningen har jag kunnat följa och påverka arbetet på nära håll som representant för ideell kultursektor. Vi har genom dialog kvalitetssäkrat förslag som värnar och utvecklar kulturlivet på lokal, regional och nationell nivå för Det är positivt att utredningen nu bidrar till en väsentligt stärkt finansiering av kulturen i år och framöver, säger Gunnar Ardelius verksamhetschef Ideell kulturallians.38 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page