top of page

tis 07 dec.

|

Zita

Kulturens kapillärer – konferens och rapportsläpp

Vad ser vi för vägar framåt för det ideella kulturlivet efter corona-pandemin? Vilka möjligheter och hinder finns det för det fria kulturlivet? Ideell kulturallians presenterar resultat från Kulturens kapillärer och släpper samtidigt sin rapport om projektet.

Registrering är stängd
Se andra evenemang
Kulturens kapillärer – konferens och rapportsläpp
Kulturens kapillärer – konferens och rapportsläpp

Tid och plats

07 dec. 2021 13:00 – 18:00

Zita, Birger Jarlsgatan 37, 111 45 Stockholm, Sverige

Om evenemanget

Kulturens kapillärer är en satsning som drivs av Ideell kulturallians i samarbete med Postkodsstiftelsen. Syftet är att stödja lokala ideella kulturföreningar runt om i landet. Under konferensen presenterar Ideell kulturallians en ny rapport som baseras på det unika underlag som samlats in genom Kulturens kapillärer. Konferensen bjuder upp till diskussion om vad som behöver göras nu och om den ideella kulturens vägar framåt efter pandemin. 

Program

Moderator är Gunnar Ardelius, verksamhetschef, Ideell kulturallians

12.30 Registrering och kaffe

13.00 Välkomna

 • Calle Nathanson, ordförande Ideell kulturallians (samt vd Folkets Hus och Parker)
 • Gunnar Ardelius, verksamhetschef, Ideell kulturallians
 • Marie Dahlöff, generaldirektör, Postkodstiftelsen
 • Jessica Nordström Sikkar, project manager, Postkodstiftelsen

Kulturens betydelse

 • Sofia Söderberg, dirigent för manskören Svanholm Singers, sång och tal
 • Michael Björne, dragspel

Rapportsläpp: Kulturens kapillärer

 • Gunnar Ardelius, verksamhetschef, Ideell kulturallians
 • Anna Livion Ingvarsson, projektkoordinator Ideell kulturallians

Kulturens kapillärer ur tre perspektiv

 • Kenneth Lundmark, förbundschef, Bygdegårdarnas Riksförbund
 • Magnus Aspegren, vd, Riksteatern
 • Anna Rydborg, Ordförande Ax - Kulturorganisationer i samverkan

Fikapaus med kontaktskapande mingel

Fyra projekt i Kulturens kapillärer

 • Ulrika Larsen, producent och projektledare för Farhang berättar om Nava Gati, en festival för samtida indisk dans och scenkonst.
 • Destiny Johanna af Kleen och Sara Soumah, är dansare och koreografer knutna till Danskollektivet PHIDR, berättar om produktionen Dansa med hästar.
 • Birgitta Persson, som är medlem i Brännkyrka hembygdsförening, berättar om hur föreningen digitaliserat sin verksamhet under pandemin
 • Åsa Elmgren, verksamhetsledare för Teater 16 i Ljungby, visar en film som presenterar projektet Stream 16

Ett år med pandemin

 • Hanna Borgblad, Myndigheten för kulturanalys

Vägen fram för ideell kultur, diskussion

 • Mats Hallberg, Helsingborg kommun, (tidigare Region Skåne)
 • Kajsa Ravin, generaldirektör, Kulturrådet
 • Calle Nathanson, ordförande Ideell kulturallians (samt vd Folkets Hus och Parker)

Musikframförande av Palace on Wheels

 • Stian Grimstad, sitar
 • Moa Danielson, santoor
 • Hugo Widén, tabla

 

17.00 Mingel i Bongo bar, Zitas foajé

Observera att konferensen endast sker på plats, det går inte att delta digitalt. Det är avgiftsfritt att delta.

Medverkande: 

 • Gunnar Ardelius är verksamhetschef för Ideell kulturallians
 • Magnus Aspegren, vd Riksteatern. Riksteatern startades 1933 och är både en högst levande folkrörelse och Sveriges största producerande turnéteater. Förutom de drygt 230 lokala riksteaterföreningarna finns inom Riksteatern ett flertal anslutna organisationer.
 • Michael Björne, musiker (dragspel)
 • Hanna Borgblad, utredare och analytiker på Myndigheten för kulturanalys. Kulturanalys är en statlig myndighet som har till uppgift att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet.
 • Åsa Elmgren, verksamhetsledare för Teater 16, en kulturförening för, av och med unga vuxna i Ljungby. Föreningen driver kulturhuset Lokal 16, där de har blackbox, verkstad, studio, replokal, café och danssal.
 • Mats Hallberg, biträdande förvaltningschef för kulturförvaltningen i Helsingborgs kommun. Mats Hallberg har tidigare varit biträdande förvaltningschef inom Region Skånes kulturförvaltning, där han i olika roller och sammanhang har arbetat nära folkvalda och tjänstepersoner med kulturfrågor, regional utveckling och idéburen sektor.
 • Destiny Johanna af Kleen är dansare och koreograf knuten till Danskollektivet PHIDR som bedriver communityarbete med ett genuint intresse för människor och platsens förutsättningar. De arbetar även med ungdomsprojekt, interaktiva scenkonstproduktioner och folkbildande projekt.
 • Ulrika Larsen, producent och projektledare på Farhang. Farhang arbetar för spridning och kunskap om folk- och världsmusik, samt förståelse och glädje genom möten mellan olika traditioner och kulturer. Farhang är en del av Riksteatern.
 • Anna Livion Ingvarsson, projektkoordinator Ideell kulturallians.
 • Kenneth Lundmark, förbundschef Bygdegårdarnas Riksförbund. Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Vid årsskiftet 2020–2021 var 1 444 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.
 • Calle Nathanson är ordförande för Ideell kulturallians och vd för Folkets Hus och Parker. Folkets Hus och Parker är en folkrörelse med fler än 500 medlemsföreningar som driver Folkets Hus, folkparker, biografer och liknande lokala arrangörer i hela landet – alla viktiga och uppskattade mötesplatser och kulturbärare.
 • Birgitta Persson är medlem i Brännkyrka hembygdsförening. Föreningens målsättning är att värna bygdens kulturvärden och minnesmärken samt att dokumentera lokalhistorien från äldsta tider till nutid. Föreningen sprider kunskap genom möten, utflykter, publikationer och kurser.
 • Kajsa Ravin, generaldirektör Statens kulturråd. Kulturrådet är en myndighet med uppgift att följa utvecklingen inom kulturområdet och ge ett samlat underlag för den statliga kulturpolitiken. Myndigheten handlägger ärenden om statliga bidrag för kulturell verksamhet och om andra statliga åtgärder som rör teater, dans, musik, konst, museer, utställningar, litteratur, folkbibliotek, folkbildning och folkrörelser.
 • Anna Rydborg, ordförande Ax. Ax bildades 1996 och är en samarbetsorganisation för i Sverige verksamma, rikstäckande organisationer aktiva inom amatör- och deltagarkultur.
 • Sofia Söderberg är musiker, dirigent och kompositör. Hon har som dirigent profilerat sig inom vokalmusik, och har fått en rad priser och utmärkelser. Hon dirigent för manskören Svanholm Singers, en av de många föreningar som fått stöd genom Kulturens kapillärer.
 • Sara Soumah är dansare och koreograf som är knuten till Danskollektivet PHIDR som bedriver communityarbete med ett genuint intresse för människor och platsens förutsättningar. De arbetar även med ungdomsprojekt, interaktiva scenkonstproduktioner och folkbildande projekt.

Omslagsillustration: Jennifer Nystedt

Dela detta evenemang

bottom of page