top of page

Ideell kulturallians är en samlad röst för den ideella kultursektorn. Vårt mål är att synliggöra de stora samhällsinsatser som landets kulturföreningar står för och bidra till ett stärkt ideellt kulturliv genom samverkan, kunskap, dialog och påverkan. 

Snart öppnar utlysningen!

Från den 8 februari till 15 mars kan din kulturförening ansöka om projektstöd inom vår satsning Kulturens kapillärer – Nyorientering. 

IKA_Kulturens kapillärer_konceptillustration_BG_144dpi rgb.png

Kapillärkraft – ett återstartsprojekt

Ideell kulturallians verkar för ett livskraftigt ideellt kulturliv i hela landet. Vi har tagit initiativet till projektet Kapillärkraft som pågår under hösten 2022 och våren 2023. Projektet stödjer det lokala och regionala kulturlivet runt om i Sverige.

Projektet Kapillärkraft ger det ideella kulturlivet en vitamininjektion för att navigera i ett nytt landskap efter pandemin. Projektet utvecklar kontaktvägar, metoder och stärkta nätverk på regional och lokal nivå. Det möjliggör återströmning av publik, nya engagemang och delaktighet för att säkra den ideella kulturens återstart.

Genom projektet lyfter vi det ideella kulturlivets roll och visar upp verksamhet som en vital del av kulturen. Vi samverkar med föreningar och organisationer och delar kunskap med varandra. Vi bygger långsiktigt hållbara nätverk som ger kreativ kraft som räcker långt efter projektets slut.

Kapillärkraft4_600x1000.png
bottom of page