top of page
Sök
  • danielawestmark0

2023 – ett år av kraft, inspiration och oro

För Ideell kulturallians har 2023 varit fyllt av spännande utmaningar, nya insikter, inspirerande möten och sprudlande engagemang. Men också oroande beslut och förändringar som kommer att få långtgående konsekvenser för hela civilsamhället. 

 

Kulturens kapillärer syresätter Sverige 

Året började med att vi, mitt under våra spännande seminarier på Folk och Kultur, öppnade upp utlysningen för Kulturens kapillärer – Nyorientering med stöd av Postkodstiftelsen. Intresset var stort och vi fick in över 750 ansökningar från ideella föreningar runt om i landet, där 193 slutligen beviljades stöd. Utlysningen är ett tydligt kvitto på hur det ideella kulturlivet syresätter Sverige ut i fingerspetsarna. Vi finns på platser dit institutionerna inte når, skapar mötesplatser, tar stort samhällsansvar, tänker fritt och möjliggör deltagande för alla olika typer av människor. Samtidigt blottar ansökningarna också flera av de utmaningar som sektorn står inför – kortsiktiga stöd, misstänkliggörande, neddragna kulturbudgetar och utslitna eldsjälar. Både kraften och motgångarna är något vi också mött under våra nätverksträffar, då vi rest land och rike runt för att samtala och workshoppa med föreningar inom projektet Kapillärkraft. 

 

Kunskapen från alla dessa möten och läsningar vill vi naturligtvis dela med oss av. Därför skapade vi en utbildning i ideell kultur för regionala politiker och tjänstepersoner med syfte att öka kunskapen om den ideella kultursektorn och inspirera till ökad samverkan med civilsamhället. Hittills har den hållits i sju regioner med fint mottagande, och vi ser fram emot att utveckla den till ett stående erbjudande för intresserade regioner och kommuner. 

 

Höstbudgeten och slaget mot folkbildningen 

Regeringens höstbudget var ett hårt slag mot kulturlivet, inte minst när det gäller folkbildningen och den ideella kultursektorn. De etniska föreningarna lämnas utan stöd, och studieförbunden väntar en historisk nedskärning under kommande år med en tredjedel av sitt bidrag. Beslutet gjorde att Kulturens Bildningsverksamhet nu tvingas lägga ner, och fler dråpslag väntar med största sannolikhet runt hörnet. Den strama budgeten motiveras av satsningar på områden som säkerhet och kriminalitet – en motivering som helt förbiser kulturens enorma samhällsvärde, inte minst i tider av kris, krig och oro. 

 

Vad händer med kultursamverkansmodellen?

Under hösten presenterades även utredningen av Kultursamverkansmodellen, med Mats Svegfors i spetsen och mig som en av representanterna i expertgruppen. Utredningens grundläggande analys är bra, men vi ställer oss kritiska till flera av förslagen. Civilsamhällets organisationer har helt plockats bort, och kommunernas ökade inflytande riskerar att fragmentisera modellen. Utredningen har nu kommit ut på remiss och under början av 2024 kommer vi att anordna en remisskonferens för att samla in våra synpunkter och lämna ett kraftfullt remissvar med syfte att stärka civilsamhällets viktiga roll i modellen. 

 

Kraftsamling inför 2024 

De kommande åren står mycket på spel. Under början av 2024 kommer vi att skruva upp arbetet med att försvara den idéburna sektorns, folkbildningens och kulturens värde i ett demokratiskt och jämlikt samhälle, något som även återspeglas i vår nya strategi för 2024–2028.


Vi börjar med en storsatsning på Folk och Kultur där vi anordnar fyra spännande scensamtal om våra viktigaste frågor med väl valda representanter från politiken, den ideella kultursektor och kulturdebatten. Våra samtal heter "Hotet mot folkbildningen – hur drabbas kulturlivet av den massiva nedskärningen?", "Kulturens kapillärer – dit institutionerna inte når", "Finns det någon politik för den ideella kulturen?" samt "Har civilsamhällets någon roll att spela i framtidens kultursamverkan?". Klicka här för att se hela programmet!

 

I slutet av mars avslutas projektet Kulturens kapillärer – Nyorientering och vi kommer att sammanställa vår unika inblick i Sveriges föreningsliv till en rapport, fylld med intressanta siffror, insikter och analyser. Självklart firas detta med en konferens – mer info kommer.

 

Tack för allt!

Till sist vill jag rikta ett stort tack till alla er som på olika sätt arbetar för ett levande och starkt ideellt kulturliv. Tack till våra regionala kulturallianser med Peter Högberg, Magdalena Hasselquist, Johan Rådmark och Hans Hedlund i spetsen. Tack till våra medlemsföreningar, samarbetspartners och alla kunniga och nyfikna politiker och tjänstepersoner som vi mött under hösten. Och framför allt – tack till alla er kapillärer runtom i Sverige som arbetar dag och natt för demokrati, deltagande och fria uttryckssätt. 

 

Tillsammans med kansliet önskar jag er sköna helger och ett fint avslut på året. Vi ses på andra sidan – redo att fortsätta arbetet med att stärka Sveriges ideella kulturliv! 

 

Anna Livion Ingvarsson,

verksamhetschef

 

 

 

113 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page