top of page
Sök
  • danielawestmark0

Det är nu vi behöver kulturen som mest, Parisa Liljestrand

Igår presenterades regeringens höstbudget och Ideell kulturallians sällar sig till det stora antalet kritiska röster. Inflationens effekter gör att kulturbudgeten på nio miljarder innebär kraftigt sänkta satsningar på hela Sveriges kulturliv. Dessutom är slaget mot civilsamhället historiskt hårt.


Kulturminister Parisa Liljestrand inledde sin presskonferens med att tala om vilka utmaningar vårt land står inför. Ekonomisk kris, eskalerande gängkriminalitet och ett ökat behov av nationellt försvar. Hon talade om att se till helheten och bad oss förstå att kulturen måste stå tillbaka för att vi ska ha råd med dessa satsningar.


I höstbudgeten slopas stödet till etniska föreningar och studieförbunden väntar en historisk nedskärning med 500 miljoner kronor på tre år. Det är en mörk bild av Sveriges kulturliv som målas upp – inte minst när det gäller civilsamhället, folkbildningen och den ideella kultursektorn.


När de etniska föreningarna helt står utan stöd, tappar vi viktiga demokratiska skolor, bryggor mellan kulturer som skapar förståelse och en berikande kulturell mångfald. När studieförbunden förlorar en tredjedel av sitt anslag riskerar det enorma kulturella ekosystem med förbunden som nav att nedmonteras. Studieförbunden finns i Sveriges samtliga kommuner och möjliggör kulturverksamhet på platser dit institutionerna inte når. De samarbetar med föreningslivet och skapar möjlighet till delaktighet, fördjupade samtal och livslångt lärande och skapande i alla samhällsgrupper – inte minst hos ofrivilligt ensamma, personer med funktionsnedsättning och de som står långt ifrån arbetsmarknaden.


Att vårt land befinner sig i ett ansträngt läge är vi fullt medvetna om. Men är det inte då vi ska satsa på att mötas, bygga kunskap och förstå vår samtid tillsammans? Att barn och unga får utveckla sina skapande förmågor och bygga en meningsfull fritid? Att vi får uppleva och uttrycka en kulturell mångfald, få tillgång till mötesplatser, samlingslokaler, scener, utrustning, dansgolv, filmdukar och replokaler? Att allt detta får finnas också på landsbygd, i glesbygd och förorter?


Regeringens budget, och framför allt neddragningen för studieförbunden, innebär ett att vi stryper dessa viktiga demokratiska möjligheter för människor runtom i landet. Precis som Parisa Liljestrand vill vi också gärna se till helheten, men där har kultur och folkbildning en självklar roll. Vårt starka civilsamhälle är ett arv vi bör vara stolta över och värna, nu mer än någonsin.


Anna Livion Ingvarsson, verksamhetsledare för Ideell kulturallians

409 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page