top of page
Sök
  • danielawestmark0

Turnévåren är igång – reflektioner efter två genomförda nätverksmöten

Uppdaterat: 12 apr. 2023Projektet Kapillärkraft syftar till att stärka det ideella kulturlivet i Sverige genom samverkan, kunskapsutbyte och nätverkande. Under våren och en bit in på hösten kommer Ideell kulturallians att fara land och rike runt och arrangera nätverksmöten för ideella kulturaktörer på lokal och regional nivå. Först ut var Skåne och Småland, där projektledare Rakel Gunnemark höll i workshop och samtal.


Rakel – vad tar du med dig från de två första nätverksmötena?

Först och främst har det varit fantastiskt roligt att få komma ut och träffa föreningarna på riktigt. Det är lätt att tänka att man kan sköta all kommunikation digitalt, men det gör så mycket att få ses fysiskt, ta en fika och samla alla kloka tankar och idéer i samma rum. I både Malmö och Alvesta hade vi deltagare från alla typer av lokala och regionala föreningar inom ideell kultursektor – teaterföreningar, lokalhållande föreningar, studieförbund, musik-, konst- och hembygdsföreningar. Trots att man arbetar med olika saker finns många gemensamma nämnare, och jag tror att alla gick därifrån stärkta av vetskapen att vi är många som kan hjälpas åt och driva förändring tillsammans.


Vilka utmaningar diskuterade ni?

Dels ekonomiska utmaningar, vilket inte var helt överraskande. Många regionala- och lokala verksamhetsstöd har dragits in och ersatts av projektinriktade stöd, vilket skapar dåliga förutsättningar att arbeta långsiktigt. Men vi pratade också om utmaningarna kring att skapa och förvalta engagemang, engagera nya målgrupper och locka tillbaka publik efter pandemin. Många delar uppfattningen om att förutsättningarna för det kulturella ekosystemets fortlevnad successivt håller på att raseras, både på lokal, regional och nationell nivå. Den viktiga frågan vi måste ställa oss då är – ska vi lappa ihop det eller behöver vi bygga något nytt?


Kom ni fram till några lösningar?

Absolut! Det bästa med att ses så här är att fokus sällan ligger på utmaningarna, utan på just lösningarna. Vi pratade bland annat om vilka förutsättningar som behövs för att behålla engagemang inom föreningen. Här gavs förslag på att arbeta mer inkluderande och öppna upp för nya initiativ baserat på individuella intressen, men också att erbjuda mentorskap till föreningsovana personer. Många lösningar ligger förstås i politikernas händer, men här kan föreningarna själva ta fler initiativ till samverkan och dialog med beslutsfattare för att sprida kunskap om ideell kultursektor.


Vad är viktigt för föreningarna framöver?

Att kroka arm! I tider av lågkonjunktur och åtstramade budgetar är det extra viktigt att arbeta gränsöverskridande och öka dialogen, både inom sektorn och med det offentliga. Därför måste vi satsa ännu mer på att få till plattformar på både lokal- och nationell nivå där föreningar kan stötta och lyfta varandra. Tillsammans kan vi stärka det ideella kulturlivet!


Är din förening sugen på att delta i ett nätverksmöte? Här kan du se alla kommande datum och platser. Mer information och inbjudan kommer – håll utkik på vår hemsida.

20/4: Västernorrland

4/5: Östergötland

9/5: Värmland

10/5: Västra Götaland

24/5 Jämtland/Härjedalen

30/5 Västmanland

6/9 Norrbotten

7/9 Västerbotten

Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till projektledare Rakel Gunnemark på mailadress rakel.gunnemark@ideellkultur.se eller telefonnummer 073-734 09 66

298 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page