top of page
Sök
  • info930194

Kulturens kraft behövs mer än någonsin


I en värld av oro det viktigt att inte glömma bort den otroliga kraft som kulturen och konsten besitter. Kulturen är grundläggande i vår demokrati och de senaste åren har visat hur sårbar den är. Vi behöver bli fler som står upp för kulturens oumbärliga plats i vårt samhälle. Läs de avslutande orden för initiativet "1000 dagar kultur".


Snart har det gått tusen dagar sedan ett antal organisationer gjorde gemensam sak för att sätta ljuset på kulturens avgörande roll för vår demokrati, dess sårbarhet och vikten av politiska förändring. Den 16 december 2019. Då var det tusen dagar till nästa val, nu är det bara några få dagar kvar. Hur har kulturens förutsättningar förändrats sedan dess?


Syftet med 1 000 dagar kultur var att med gemensam kraft lyfta fram att ett starkt och fritt kulturliv är själva hjärtat i vårt öppna samhälle. Visa på risken med att kulturen inte har samma rättsliga skydd som andra välfärdsområden och saknar de rätta strukturella och ekonomiska förutsättningarna. Att kulturens obundenhet från politiken lätt kan utmanas när avståndet mellan politikerna och kulturen enbart bygger på en armslång princip.


12 visningar0 kommentarer

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page