top of page
Sök
  • tereselilliehorn

Grannskapsinitiativet – För levande, öppna och tillgängliga grannskap

Uppdaterat: 29 nov. 2021


Vi vill tipsa dig som är engagerad i en ideell organisation om möjligheten att söka ett nytt stöd från Postkodstiftelsen, "Grannskapsinitiativet".Stödet riktar sig till svenska ideella organisationer som arbetar på lokal nivå kan göra viktiga insatser för ett levande, öppet och tillgängligt samhälle. Genom små och snabba stöd till projekt i närområdet vill Postkodstiftelsen stärka gemenskapen mellan människor och bidra till ökat välbefinnande och hälsa.


Som ideell förening eller allmännyttig stiftelse finns nu möjligheten att söka mellan 20 000–50 000 kronor för att genomföra projekt i närområdet inom ramen för Grannskapsinitiativet.


Detta är ett helt nytt initiativ som ska vara en del av Postkodstiftelsens ordinarie verksamhet och det finns därmed inte något slutdatum.


Notera att om du har ett pågående projektstöd inom ”Kulturens Kapillärer” behöver detta först slutredovisas till Ideell kulturallians innan du kan söka stöd hos Postkodstiftelsen.


Vad är Grannskapsinitiativet?

Syfte: Bidra till levande, öppna och tillgängliga grannskap runtom i Sverige.

Projekt: Små och snabba stöd till projekt som genomförs i närområdet och stärker gemenskapen mellan människor och/eller bidrar till ökat välbefinnande och hälsa.

Vilka kan söka? Ideella föreningar eller allmännyttiga stiftelser kan söka projektstöd inom Grannskapsinitiativet.

Stöd: Det är möjligt att söka 20 000–50 000 kronor.

Projektlängd: Projekt inom Grannskapsinitiativet kan vara 1 till 9 månader.


116 visningar0 kommentarer

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page