top of page
Stockholm Sweden Panorama

Ideell kulturallians i region Stockholm

Ideell kulturallians i region Stockholm

Kontaktpersoner:

Johan Rådmark, ordförande
Raymond Svensson, sekreterare
Lollo Moberg
, kassör

 

Medlemsorganisationer i Ideell Kulturallians i region Stockholm

 • ABF Stockholms län

 • ATR-distriktet Stockholm

 • Folkets Hus och Parker, Östra regionen

 • Föreningsarkiven i Stockholms län

 • Hela Sverige ska leva Stockholms län

 • Medborgarskolan Stockholms län

 • Riksteatern Stockholms län

 • Sensus Stockholm län

 • Skådebanan Stockholms län

 • Stockholms läns bildningsförbund

 • Stockholms läns bygdegårdsdistrikt

 • Studiefrämjandet Stockholms län

 • Studieförbundet NBV Stockholms län

 • Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms län

 • Riksförbundet Sveriges konstföreningar, Stockholms-distriktet

 

Ideell kulturallians i region Stockholms län har också en sida med information på Facebook

Raymond-Svensson_stående.jpg.png
Raymond Svensson, hur arbetar ni i Ideell kulturallians i Region Stockholm?

Vilka är de viktigaste frågorna som Ideell kulturallians i Region Stockholm arbetar med just nu? 
– Just nu handlar det om  bygga goda relationer till den nya politiska ledningen för kulturfrågorna i Region Stockholm. Och att påverka det konkreta kulturpolitiska arbetet som regionen ska och bör göra enligt den Regionala Kulturstrategin och att det blir rätt prioriteringar. Det övergripande målet är för oss är att regionen ska ansluta sig till  kultursamverkansmodellen, med de eventuella justeringar som det kan finnas skäl för  

 

Hur går arbetet till?

– Vi hoppas få möta den nya politiska ledningen så snart den är utsedd, för att berätta om vad vi tycker, vår verksamhet och organisation. Sedan ska det mötet naturligtvis kontinuerligt följas upp.

 

– Vi ska också utveckla dialogen med våra medlemsorganisationer. Ett medlemsmöte planeras till senhöst 2022. På mötet ska vi främst prata om våra gemensamma frågor, hur vi kan dra nytta av varandras erfarenheter och om hur vi kan stärka samverkan framöver

 

Vad ser ni som den störst utmaningen för det ideella kulturlivet i er region?  
– Den regionala kulturstrategin som Region Stockholm antog några månader innan pandemin bröt ut, måste omsättas till konkreta insatser. Vi måste få en regional kulturpolitik för hela Stockholms län. Nu startar också ett omfattande arbete med en ny regional utvecklingsplan som ska gälla från och med 2026.  Vi vill vara mycket aktiva i dialoger och annat i processerna kring förverkligandet av kulturstrategin och den kommande utvecklingsstrategin; för att driva på kulturfrågornas betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling av hela Stockholms län.

 

Hur gör jag för att engagera mig hos er? 
– Ideell Kulturallians i Region Stockholm är en organisation för regionala organisationer inom det ideella kulturlivet, inte för enskilda kulturintresserade eller kulturarbetare. Är du medlem i någon av våra medlemsorganisationer så fråga organisationen hur du kan bidra till att öka deras insatser i det gemensamma arbetet inom Ideell kulturallians. Är du medlem i någon organisation inom det ideella kulturlivet som inte är med hos oss; ta initiativ till att den organisationen söker medlemskap i Ideell kulturallians. Vi kommer gärna till exempelvis ett styrelse- eller medlemsmöte för att berätta om oss.

bottom of page