top of page
Image by Laurenz Heymann

Ideell kulturallians Småland

Ideell kulturallians Småland bildades våren 2022. Styrelsen består av:


Peter Högberg, ordförande 

Camilla Frosterud, vice ordförande

Barbro Wenden, kassör och sekreterare

Gunnar Magnusson, ledamot 

Lisbeth Lindholm Vahtras, ledamot

Åsa Elmgren, ersättare

Chris Jangelöv, ersättare

Senaste nytt från ordföranden

Ideell Kulturallians Smålands första årsmöte

Stort tack till er som deltog på mötet i Alvesta Folkets Hus den 22 februari. Bra diskussioner med konkreta planer på vad som man kan göra. En sak som jag tyckte var extra rolig var att lösningarna var fler än problemen och utmaningarna. Det visar på kulturens styrka och att vi är lösningsorienterande.

 

Nu är första ”riktiga” årsmötet avklarat för Ideell Kulturallians Småland. Det var inga konstigheter och vi tar nu nya tag för att komma igång med verksamheten.

Styrelsen har haft konstituerande möte och då valdes Camilla Frosterud till vice ordförande och Barbro Wenden till sekreterare. Till firmatecknare valdes Peter Högberg (ordförande) och Barbro Wenden (kassör och sekreterare)

 

Verksamheten 2023 
Under våren ska vi öppna upp vårt bankkonto så man kan betala in medlemsavgiften som årsmötet fastställde till 500 kronor Men redan nu kan man anmäla intresse om medlemskap. Enligt stadgarna kan man bli medlem enligt detta ”Medlemmar i Ideell Kulturallians Småland är föreningar som har betydande kulturverksamhet, är demokratiskt uppbyggda samt verkar och har säte i Kronoberg, Jönköpings län eller Kalmar län”

 

Idag är det 5 personer i styrelsen och två ersättare. Styrelsen fick i uppdrag att komplettera styrelsen vartefter det kommer in nya medlemmar (Enligt stadgarna kan vi vara 9 ordinarie). Vi har idag liten representation från Jönköpings län och inga studieförbund finns med i styrelsen. Så här är lite av vad vi efterfrågar som medlemmar. Men självklart vill vi att alla som kan bli medlemmar också blir det

 

Vi kommer ta fram ett informationsmaterial som beskriver nyttan med Ideell Kulturallians Småland och vår verksamhet. Det kommer även finnas kopplingar till Ideell Kulturallians på riksplanet.

 

Ideell Kulturallians Småland och utredningen av Kultursamverkansmodellen
Ideell Kulturallians Småland har intervjuats av utredningen för kultursamverkansmodellen. Vi belyste att mycket av regionernas dialog sker med institutionerna och vi är enbart med när kulturplanen skrivs. Vi har en önskan att även få vara med i samtalen när de årliga handlingsplanerna eller motsvarande tas fram i respektive region. Vi lyfte också två delar angående stödet från regionerna till den idéburna kulturen. Dels att vi vill ha en långsiktighet i stödet så vi kan planera över tid, men också att det ska finnas snabba stöd när en ide, möjlighet uppkommer.

 

Utredningen ska vara klar till hösten och det ska bli intressant att se om de har förslag med som går i våra tankar. Vi lyfte också resursfrågan och att det ideella kan behöva ha stöd att ha någon som är anställd för att kunna finnas med och bevaka och informera om den idéburna kulturen möjligheter och problem. Om de kulturpolitiska målen att alla ska nås av kulturen och ett ökat deltagande ska bli verklighet så är vi en av de viktigaste kuggarna i kulturens ekosystem. Vi finns i alla kommuner och samhällen i en eller annan form.

 

Kulturplaner och att vara med tidigt i projekt och processer
Vi kommer även ha samråd med Region Kalmar län kring deras kommande kulturplan. Kronoberg har planer på att starta igång en verksamhet inom konsten med internationella konstnärer tillsammans med lokala. Detaljerna är inte klara men vi är inbjudna att finnas med som stöd i utformandet av verksamheten. Det känns riktigt roligt att vi bjuds in att vara med tidigt i processer och inte bara pliktskyldigt få svara på en remiss i slutändan när det mesta redan är klart.

 

Hör gärna av er och anmäl ert intresse till att bli medlemmar i Ideell Kulturallians Småland! Ju fler vi är desto starkare vi hörs i den kulturpolitiska debatten.

bottom of page