top of page
I skogen

Ideell kulturallians Småland

Ideell kulturallians Småland

 

Styrelsen för Ideell kulturallians Småland utgörs av: 
Peter Högberg, ordförande 

Barbro Wenden, kassör 

Åsa Elmgren, sekreterare 

Gunnar Magnusson, ledamot 

Chris Jangelöv, ledamot

Lisbeth Lindholm Vahtras, ledamot

Camilla Frosterud, ledamot

Karin Ohlsson, ledamot 

Vi hälsar Ideell kulturallians Småland varmt välkomna som förening

I de regionala delarna av Ideell kulturallians samarbetar man kring de frågor som förenar på lokal nivå, så som arbetet med regionala kulturplaner och hur man ska hantera nystarten efter pandemin på sin ort.  Ideell kulturallians Småland bildades våren 2022.

bottom of page