top of page
Image by Laurenz Heymann

Ideell kulturallians Småland

Ideell kulturallians Småland bildades våren 2022. Styrelsen består av:


Peter Högberg, ordförande 

Camilla Frosterud, vice ordförande

Barbro Wenden, kassör och sekreterare

Gunnar Magnusson, ledamot 

Lisbeth Lindholm Vahtras, ledamot

Åsa Elmgren, ersättare

Chris Jangelöv, ersättare

Senaste nytt från ordföranden

Nu är hösten i antågande och med det så drar mötena igång! I veckan så presenterades Kultursamverkansutredningen som leds av Mats Svegfors. Vi kommer från Ideell Kulturallians Småland läsa igenom utredningen och se vad det innebär för oss som arbetar inom den idéburna kultursektorn. Vi vet att kommunerna kommer få en större roll i förslaget. Vi har i styrelsen beslutat att vi kommer vara aktiva när förslaget kommer ut på remiss. På medlemsmötet i november ska vi försöka få någon från utredningen att komma och berätta om arbetet och hur de har landat.

Vi har med mig som undertecknare skrivit en debattartikel om nedskärningarna på folkbildningen. Vi pekar på att kulturen och folkbildningen är kärnan i demokratin

 

Verksamheten 2023

Årsmötet valde in 5 ledamöter samt 2 ersättare. Styrelsen fick i uppdrag att komplettera styrelsen vartefter det kommer in nya medlemmar (Enligt stadgarna kan vi vara 9 ordinarie). Annika Nilsson från Bygdegårdarna i Kronoberg har valts in under våren och på styrelsemötet 20 oktober valdes Karin Ohlsson in från ABF – så nu har vi lite bredare förankring. Vi har fortfarande liten representation från Jönköpings län, så här efterfrågar vi fler medlemmar. 

Vill din förening bli medlem i IKA Småland? Hör av dig till peter.hogberg@folketshusochparker.se

Är er förening intresserad av konst och samhällsfrågor?
Bild och Form Kronoberg kommer bjuda in internationellt verksamma curatorer och konstnärer för arbete i våra byar och samhällen i ett nytt residensprogram i Kronobergs län. Bild och Form Kronoberg utvecklar programmet tillsammans med samarbetsparterna Växjö konsthall, Centrum för Intermedial and Multimodal Studies (IMS) och Institutionen för design vid Linnéuniversitetet, Svensk curatorförening, konstnärligt processtöd och i dialog med Ideell Kulturallians och regionalt residensnätverk. Projektet stöds av Kulturrådet och Region Kronoberg.

Klicka här för att läsa mer!

Kalendarium 2023
29 november styrelsemöte
29 november medlemsmöte 14 december styrelsemöte 2024
7-10 februari Folk och Kultur 13 mars styrelsemöte
17 april årsmöte

bottom of page