top of page
kvinna Typing

Q&A
Frågor & svar inför din ansökan

Hur redovisas projektet?

Projektet ska redovisas senast 31 december 2021. I redovisningen svarar man på frågor som speglar ansökan: om hur projektet har gått, om konkreta resultat, hur många som deltog, vad det kostat, etc.

Det är viktigt att man sparar kvitton som underlag för redovisningen, eftersom de skulle kunna behövas vid revision av projektet. Här finns mer information om projektredovisningen

 

Får vi en kopia av ansökan?

Ja. Den genereras inte automatiskt, men vi skickar en kopia så snart vi kan per e-post. Om ni har möjlighet, kan ni gärna skriva ut er ansökan innan ni skickar in den. (Vissa dagar då vi får många ansökningar, kan det dröja innan vi hinner skicka kopian.)

 

Är vår förening medlem i Ideell kulturallians?

Här är förteckningen över medlemmarna i Ideell kulturallians.

Ideell kulturallians medlemmar är nationella organisationer som har många medlemmar. Vissa medlemmar är även de paraplyorganisationer som i sin tur har många medlemmar. Totalt omfattas tusentals föreningar av medlemskap i Ideell kulturallians.

 

Kan vår förening göra flera ansökningar och söka för mer än ett projekt?

Ja.

 

Kan vi söka för ren verksamhet, något som inte är ett projekt?

Ja, men beskriv då i ansökan på vilket sätt bidraget ska användas, vilken verksamhet ni vill bedriva, och varför stödet skulle göra skillnad. Vi behöver ett ”projektnamn” för att identifiera de olika ansökningarna, och där får ni skriva något som passar er.

 

Kan vi söka för arvode till projektledare?

Ja, om projektledarskapet gäller ert projekt.

 

Kan vi söka för teknikinköp?

Ja. Satsningar på teknik måste alltid kopplas till verksamhet. Berätta på vilket sätt ni kommer att använda tekniken i verksamheten. Tänk också på att man också kan behöva utbildningsinsatser när man ska använda ny teknik.

 

Kan vi söka för lokalkostnader?

Ja, men det måste alltid vara kopplat till verksamhet. Berätta på vilket sätt ett stöd till lokalkostnaderna kommer att bidra till ert projekt eller kulturverksamhet.

 

Kan regionala och nationella organisationer söka stöd?

Nej, stödet är öppet för lokala kulturföreningar.

 

Hur många projekt kommer att få stöd?

Vi vet inte exakt, men uppskattar att cirka 150 projekt kommer att få stöd.

 

Vi har problem med att fylla i blanketten på hemsidan, kan vi få hjälp?

Ja, mejla och ställ er fråga eller beskriv ert problem  ansokan@ideellkultur.se. Vi svarar så snart som möjligt.

bottom of page