top of page
Sök
  • danielawestmark0

Vi storsatsar på Folk och Kultur

Uppdaterat: 2 feb.

Under 2024 står många kulturpolitiska frågor på spel. Därför har vi valt att satsa extra hårt på Sveriges största kulturpolitiska konvent – Folk och Kultur i Eskilstuna. Vi anordnar tre scensamtal där vi bjudit allt från politiker till högt uppsatta tjänstepersoner, konstnärer och debattörer. Tillsammans ska vi diskutera de mest brännande frågorna för den ideella kulturen just nu.


Här nedan har vi samlat hela vårt program. Förutom samtalen hittar du oss också i vår monter på Stigatorget (och i vimlet!).


 

Hotet mot folkbildningen – hur drabbas kulturlivet av den massiva nedskärningen?


📅 torsdag 8 februari

⏱ kl. 10.15-11.00

📍 C-hallen, Munktellmuseet


Folkbildningen ger människor möjlighet till delaktighet, fördjupande samtal, livslångt lärande och en mångfald av kulturupplevelser. För ideella krafter inom områden som scenkonst, slöjd, hantverk, kulturarv, bildkonst, foto, film, spelkultur och mycket mer  fungerar studieförbunden som en stödstruktur och möjliggörare. Genom att bygga på principen om fri och frivillig utbildning, utvecklas verksamheter som ger människor möjlighet att påverka samhällsutvecklingen, skapa gemenskap och bygga sociala sammanhang som är viktiga för vår demokrati.


Men nu står Sveriges studieförbund inför en historisk nedskärning av statliga bidrag med 500 miljoner kronor över tre år. Vad ligger bakom detta beslut, och vilka konsekvenser kommer det att få? I det här samtalet får vi möta representanter från kultursektorn, folkbildningen och de politiska partier som står bakom budgeten.


Deltagare:

Gunilla Kindstrand, moderator

David Samuelsson, generalsekreterare på Studieförbunden och 2:a vice ordförande Ideell kulturallians

Gunnar Danielsson, generalsekreterare Folkuniversitetet och ordförande Studieförbunden

Susanna Dahlberg, vd Riksteatern, ledamot Ideell kulturallians styrelse

Kristina Axén Ohlin (M) ledamot Kulturutskottet, Sveriges riksdag

Roland Utbult (KD), ledamot Kulturutskottet, Sveriges riksdag

Jonas Andersson (SD), ledamot Kulturutskottet, Sveriges riksdag 

Har civilsamhällets någon roll att spela i framtidens kultursamverkan?


📅 fredag 9 februari

⏱ kl. 11.15-12.00

📍 Eskilstuna Folkhögskola


Utredningen om kultursamverkansmodellen har titeln Kultursamhället och för fram idén om ett samhälle som genomsyras av kultur, där fler ska få möjlighet att delta i kulturlivet. Men frågan är vilken roll civilsamhället spelar i den nya modellen? Den ideella kultursektorns verksamheter bygger på delaktighet, och drivs med engagemang och förankring i sin ort och sina sammanhang. Möten med civilsamhället och kulturskapare, samråden och den demokratiska processen kring regionernas kulturplaner har varit avgörande för modellens framgångar.


Trots detta tonas civilsamhällets roll ner i utredningens förslag till ändringar. Vad beror det på? Vilka konsekvenser skulle förslagen få, och vilken betydelse vill vi att civilsamhällets organisationer ska ha i framtidens kultursamverkan? 


Deltagare: 

Gunilla Kindstrand, moderator

Kajsa Ravin, generaldirektör Kulturrådet

Mats Hallberg, kulturdirektör Helsingborgs stad

Johannes Klenell, författare och kulturredaktör Arbetet

Anna Söderbäck, områdeschef Kultur och bildning, Region Jämtland Härjedalen

Anna Livion Ingvarsson, verksamhetschef Ideell kulturallians och expert under utredningen

Calle Nathanson, ordförande Ideell kulturallians och koncernchef ABF Stockholm


 

Kulturens kapillärer – dit institutionerna inte når


📅 fredag 9 februari

⏱ kl. 13.30-14.15

📍Lokomotivet


Den ideella kultursektorn berikar kulturlivet genom en mångfald av röster, och kulturföreningarna finns även på platser dit institutionerna inte når. Genom föreningarnas mångfasetterade verksamheter berikas och syresätts kulturlivet i hela landet. Men vad händer där den kulturella infrastrukturen bryts ner och offentliga bidrag aldrig tillåts vara långsiktiga, utan bara tomtebloss genom korta projektstöd? 


I det här samtalet möts representanter för lokala föreningar som verkar i glesbygd, städer och förorter, och som engagerar olika åldrar och bakgrund. Föreningarna skapar viktiga kulturella sammanhang genom allt från multikultur, mental hälsa och hbtqi-frågor till trolska skogar och en döende björk. Vad är deras drivkraft? Vilka utmaningar står de inför? Och hur ser de på framtidens ideella kulturliv? 


Deltagare: 

Gunilla Kindstrand, moderator

Calle Nathanson, ordförande Ideell kulturallians och koncernchef ABF Stockholm

Mats Caldeborg, Konstnärlig ledare, Konsthall Norra Kvarken

Sheida Shaghoie, Kulturprojektledare och utvecklare, Sällskapet Komedianterna

Samira Rahman, Ordförande, We listen in

Elina Wieser, Projektledare Etown Queer Fest och folkhögskolelärare149 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page