top of page
Sök
  • tereselilliehorn

Vi besökte Alvesta för att stärka det ideella kulturlivet i Småland


Innan påsk besökte Ideell kulturallians Alvesta. Inbjudna till mötet var aktörer som vill hitta samarbeten och utveckling för det ideella kulturlivet i Småland.


Diskussionerna handlade mycket om hur vi kan stärka våra nätverk genom att starta en regional förening under namnet ”Ideell kulturallians Småland”. Vi utbytte erfarenheter av pandemin och höll en workshop om möjliga samarbeten och organisation.


Magdalena Hasselquist bidrog med inspiration genom att berätta om hur samverkansarbetet fungerar för Ideell kulturallians Skåne. Representanter för region Kronobergs, Kalmars och Jönköpings kulturförvaltningar medverkade under mötet och lyfta sina perspektiv på det ideella kulturlivet.


Under mötet bildades en arbetsgrupp som har i uppdrag att gå vidare med utvecklingen av Ideell kulturallians Småland. Arbetsgruppen har haft ett första möte och den som är intresserad av att ta plats i arbete får gärna kontakta Ideell kulturallians kansli.

22 visningar0 kommentarer

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page