top of page
Sök
 • tereselilliehorn

Vi är bland talarna för "Ett hållbart musikliv"


Publikhav
Foto: Unsplash

Anna Livion Ingvarsson är bland talarna den 30 november när Kulturrådet håller konferens med syfte att utbyta och sprida information och kunskap på temat ”ett hållbart musikliv”.


Välkommen till en konferensdag som samlar olika organisationer inom musikområdet på nationell nivå. Syftet är att utbyta och sprida information och kunskap på temat ”ett hållbart musikliv”.


Anna Livion Ingvarsson är med i en programpunkt ca. kl. 14 om "Musikens förutsättningar i framtiden". Hon lyfter erfarenheter från projektet Kulturens kapillärer och vad det berättar om framtiden för det ideella musiklivet. Karin Inde representerar Musiksverige i samma programpunkt. Hon talar med utgångspunkt i rapporterna ”Musikbranschens kompetens och utveckling 2020-2025” och ”Musikbranschen i siffror”. Båda talare ingår sedan i ett panelsamtal som leds av Max Låke, UTOM (Unga tankar om musik).


Ett fyrtiotal nationella aktörer inom musikområdet samt bidragsgivare och utredare är inbjudna och deltar på plats. Dagen filmas och är också tillgänglig för vem som helst att ta del av live och i efterhand. Anmäl dig här senast 28 november till digital medverkan

Hela programmet Tiderna är preliminära och kan justeras något. 9.15: Inledning: Kulturrådet Om dagen. Återkoppling från möten med aktörer kring musikområdets behov kopplat till främjandeuppdragen. Rapporten Direkta bidrag 2019-2021 och statistik kring kris-/återstartsstöd. 9.55 Konstnärsnämnden: främjande arbete inom musikområdet Hasse Lindgren 10.05: Samverkan mellan regioner och det fria musiklivet

 • Kultursamverkansmodellen – en kort introduktion, Veronica Lamppa Lönnbro

 • Dag Celsing (kulturkonsulent) om sin rapport över regionala scenkonst-/musikinstitutioner och pågående undersökning kring samverkan mellan kommuner, regioner och civilsamhället

 • Panelsamtal: Dag Celsing (samtalsledare), Eric Palm, MAIS (Musikarrangörer i samverkan), Joppe Pihlgren, Svensk live, Petra Kloo, Vara konserthus, Luciana Marques, Kulturrådet

11.00 (ca): Paus 11.10: Finansieringsmöjligheter del 1 Postkodstiftelsen, Robert Brodén 11.20: Förutsättningar att verka som musiker och komponist

 • Calle Nathanson om sitt uppdrag att se över reglerna för sjukpenninggrundande inkomst (SGI) för konstnärer

 • Panelsamtal: Calle Nathanson (samtalsledare), Gunnar Jönsson, SYMF, Mattias Qvarsell, Musikerförbundet, Anna Cokorilo, FST, Mathias Strömberg, SKAP

12.00: Lunch 13.00: Musik och näring

 • Tobias Nielsén om KKB-rapporten ”Kreativa Sverige” ur ett musikperspektiv

 • Jesper Thorsson, Export music Sweden, om behov och utmaningar för att kunna verka internationellt inom musikområdet

 • Panelsamtal: Tobias Nielsén (samtalsledare), Sofie Marin, STIM, Jesper Thorsson, ExMS, Ludvig Werner, IFPI, Ragnar Berthling, Musikcentrum

13.55: Kort paus 14.00: Musikens förutsättningar i framtiden

 • Karin Inde, Musiksverige, utifrån rapporterna ”Musikbranschens kompetens och utveckling 2020-2025” och ”Musikbranschen i siffror”

 • Anna Livion Ingvarsson, Ideell kulturallians, utifrån projektet Kulturens kapillärer

 • Panelsamtal: Karin Inde, Musiksverige/KLYS, Anna Livion Ingvarsson, Ideell kulturallians, Max Låke, UTOM (Unga tankar om musik)

15.00: Paus, fika 15.20: Finansieringsmöjligheter del 2

 • Arvsfonden, Mårten Lempert

 • Kreativa Europa, Ann-Louice Dahlgren

15.45: Sammanfattning av dagen 16.00: Slut

31 visningar0 kommentarer

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page