top of page
Sök
  • danielawestmark0

Utbildningar i ideell kultur – hur går det till?

Under hösten reser Ideell kulturallians Sverige runt för att utbilda regionala tjänstepersoner och politiker i ideellt kulturliv inom projektet Kapillärkraft. Vår projektledare Maria Blom och verksamhetsledare Anna Livion Ingvarsson har precis besökt Västerbotten och Gotland.


Berätta Maria – varför genomför Ideell kulturallians dessa utbildningar? Syftet med utbildningarna är att berätta om vår verksamhet och dela med oss av den unika kunskap om Sveriges ideella kulturliv som vi fått genom projektet Kulturens kapillärer – Nyorientering. Vi vill se en ökad samverkan mellan civilsamhället och offentligheten, därför dyker vi in i det regionala kulturlivet, kikar på kulturplaner och ger exempel från ideell verksamhet i regionen.


Hur ser upplägget ut? Vi har en flexibel modul beroende på hur mycket tid vi får. I Västerbotten hade vi en halvdag med föreläsning, workshop och fantastiska möten med Konsthall Norra Kvarken, Sjungaregården och Kretsen som fick berätta om sina verksamheter. På Gotland blev formatet lite mindre, men diskussionerna var lika spännande för det.


Varför ska regionerna satsa på att gå en utbildning i ideell kultur? – Vår upplevelse är att man ofta går över ån efter vatten när allt redan finns inom räckhåll, framför allt när det gäller ideella aktörer. Genom våra utbildningar kan vi understryka den betydelse som föreningarna och deras verksamhet har när det gäller allt från folkbildning och konstnärlig förnyelse till utveckling, demokrati, delaktighet och integration. Förhoppningen är att främja dialog och regional stolthet över föreningarnas kulturgärningar.


Vad tar du med dig från de två första mötena? Mycket! Från regionens håll syns ett brinnande intresse för kulturfrågor och en stark vilja att göra det man kan för att stödja ideell kultur, trots att man ibland begränsas av kulturpolitiska prioriteringar och brist på resurser. Från föreningarnas berättelser tar jag med mig kreativitet, driv och engagemang men också önskan om en större bredd och öppenhet i sökbara medel från regionen. Men framför allt tar jag med mig en stärkt vetskap om att samverkan mellan civilsamhället och offentligheten är en nyckel till att bygga en kvalitativ, hållbar och stark regional kulturpolitik.


Är du intresserad av en utbildning i din region? Hör av dig till maria.blom@ideellkultur.se!

172 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


bottom of page