top of page
Sök
  • tereselilliehorn

Tillfälle att lämna synpunkter på Kultursamverkansmodellen


Två personer i samtal

Just nu pågår en statlig utredning som ser över kultursamverkansmodellen. Under hösten 2022 finns möjlighet att komma med inspel till arbetet, missa inte chansen att lyfta era synpunkter!Dialog med kultursamverkansutredningen

Som ett led i arbetet har utredningen initieras ett brett och förutsättningslöst samtal om hur det offentliga finansierar kultur via samverkansmodellen och om kulturpolitikens fortsatta utveckling, inte minst i relation till de stora samhällsförändringar som vi ser idag.

De vill därför höra vad representerar för det civila samhället och det fria kulturlivet tycker.


De vill bland annat ha följande frågor belysta:


A) Omvärldsförändringar

Hur har samhället, konsten och kulturlivet utvecklats under det senaste decenniet? Hur har dessa förändringar påverkat de kulturpolitiska insatserna på statlig, regional och lokal nivå? Stöder det offentliga kulturverksamhet på rätt sätt idag?


B) Prioriterade mål

Hur kan ett rikt kulturliv främjas i hela landet och möjligheterna för alla att delta förbättras? Hur kan vi till exempel bli bättre på att nå barn och unga i utsatta områden och i socioekonomiskt svaga grupper? Vilka andra mål bör vara prioriterade?

C) Styrningsfrågor

Hur bör balansen mellan lokala, regionala och statliga prioriteringar se ut? Vilka styrmedel (rättsregler, överenskommelser, uppdrag, ekonomiska incitament etc.) bör användas? Vilka dialogformer behövs? Hur kan ökad administration undvikas och konstens frihet värnas? Hur ser dialogen mellan det offentliga och dig/din verksamhet ut idag?


Vill du eller din organisation föra fram synpunkter till utredningen?


Det finns flera sätt att komma i kontakt med utredningen och göra inspel i olika frågor.


För att kunna nå ut till så många som möjligt kommer utredningen att genomföra en stor mängd digitala träffar. Dessa träffar kan bokas under hösten/vinter 2022. Vill du/ni lämna synpunkter på detta sätt kontakta utredningssekreterare Nadja Ali (nadja.ali@regeringskansliet) för att boka en digital mötestid om 30–45 minuter. Mötena kan bokas inom följande dagar och tider:

  • Tisdagar 13.00 – 16.00

  • Torsdagar 13.00 – 16.00

  • Fredagar 10.00 – 12.00

Utöver detta kommer utredningen att besöka ett antal regioner under hösten 2022 och våren 2023 där vi deltar fysiskt i samtal, seminarier eller under andra organiserade former. Vill ni anordna eller har förslag på aktuella sammankomster, deltar utredningen gärna i mån av tid. Kontakta Nadja Ali även gällande detta.


Utredningens kansli tar även gärna del av skriftliga inspel, undersökningar och rapporter. Dessa kan skickas till utredningens mejladress: ku.samverkan@regeringskansliet.se. Här kan ni även tipsa om organisationer och personer som kan vara aktuella för utredningen att kontakta.

Läs mer

35 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page