top of page
Sök
  • info930194

Stram budget drabbar ideellt kulturliv


Anna Livion Ingvarsson, verksamhetschef Ideell kulturallians och Calle Nathanson, ordförande Ideell kulturallians

Det ideella kulturlivet är en viktig del av den fria kulturen. När regeringen drar ner på kulturbudgeten drabbar det viktig föreningsverksamhet som redan har det tufft.


Den ideella kultursektorn skapar ett levande, myllrande och fritt kulturliv runt om i Sverige. I Ideell kulturallians samlas föreningar vars verksamhet är avgörande i den demokratiska samhällsutvecklingen. Här utgör också folkbildningens omfattande kulturverksamhet en viktig del, och därför är det oroande att regeringen drar ner på anslagen till både folkbildning och kultur.

Genom tusentals föreningar får kulturlivet kraft och energi. Människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen. Men det kulturella kretsloppet är skört. Kulturföreningar lider av lång tids underfinansiering, och läget förvärrades ytterligare genom pandemin.


– Återstarten av kultur pågår alltjämt och det är tydligt att publiken ännu inte kommit tillbaka i samma omfattning som innan pandemin. Regeringen hade verkligen behövt fortsätta med det statliga stödet för att understödja återstartsarbetet, säger Calle Nathanson, ordförande för Ideell kulturallians.


Återstarten är en långsiktig process som kräver tid, engagemang och ekonomiska resurser under de närmsta åren. Men regeringens budget är stram och beräknas sänkas ytterligare de kommande åren.


Det ideella kulturlivet möter just nu ytterligare utmaningar genom skenande elpriser och ökade kostnader. Även på de punkter där kulturbudgeten håller samma nivå som tidigare budgetar, medför den i praktiken nedskärningar. Kulturen är en viktig aktör i tider av oro och stora samhällsförändringar. Det är allvarligt att regeringen inte möter upp de stora behov som kulturlivet har.


– I tider av kris är kulturen en arena för samtal och fördjupning, där olika åsikter och hållningar kan diskuteras och prövas, där det är möjligt att föreställa sig ett bättre samhälle och åstadkomma förändring. Den strama budgeten presenteras just när kulturen behövs som allra bäst och när demokratin behöver värnas av alla delar av samhället, säger Anna Livion Ingvarsson, verksamhetschef Ideell kulturallians.


Kontakta oss om du vill du ställa frågor

Anna Livion Ingvarsson, verksamhetschef Ideell kulturallians

Calle Nathanson, ordförande Ideell kulturallians165 visningar0 kommentarer

Bình luận


Bình luận đã bị tắt.
bottom of page