top of page
Sök
  • tereselilliehorn

Stor satsning på lokalt kulturliv – 216 projekt delar på 8 miljoner kronor


Ideell kulturallians har fattat beslut om vilka ansökningar som får finansiering i satsningen ”Kulturens kapillärer”. Projektet pågår under hela 2021 och stöttar det lokala kulturlivet under coronakrisen och i en återuppbyggnadsfas.


”Kulturens kapillärer - Stöd och utveckling av den ideella kultursektorn under coronakrisen och i en återuppbyggnadsfas” har möjliggjorts genom bidrag från Postkodsstiftelsen. Det har kommit in närmare 600 ansökningar från lokala kulturföreningar runt om i landet.


– Vi är överväldigade av det stora intresse som visat sig under utlysningsperioden. Det är tydligt att det finns ett stort behov att fylla lokalt. Många föreningar går på knäna under pandemin och det här är ett sätt för dem att få en nytändning. Projekten visar på kraft, vilja och idérikedom säger Calle Nathanson, ordförande Ideell kulturallians.


Det är en stor spridning bland ansökningarna, och inte bara gällande var i landet projekten sker. De beviljade projekten finns inom många olika kulturella spår, så som teater, film, musik, dans, cirkus, bildkonst, litteratur och språk. Hur man valt att hantera pandemins restriktioner i sitt projekt skiljer sig också åt. Vissa projekt ska bygga upp en digital infrastruktur med interaktion på distans, medan andra satsar på aktiviteter utomhus eller i mindre grupp. Läs hela listan med beviljade projekt här.


Samtidigt som de beviljade projekten drar igång finns det en stor mängd bra projekt runtom i landet som fått avslag på sin ansökan. De resurser som finns till Ideell kulturallians förfogande är begränsade och det har varit en tuff urvalsprocess.

– Till de projekt som nu får avslag vill vi säga att vi tar till oss alla beskrivningar som finns med i ansökningarna. Det ger oss en mycket tydlig nulägesbeskrivning över hur det ideella kulturlivet mår lokalt. Vi kommer att använda oss av kunskapen i vårt fortsatta påverkansarbete gentemot politiken, säger Gunnar Ardelius, verksamhetschef Ideell kulturallians.Kontakt:

Anna Livion Ingvarsson

Projektkoordinator Ideell kulturallians

073-978 86 66


Gunnar Ardelius

Verksamhetschef Ideell kulturallians gunnar.ardelius@ideellkultur.se

073-945 01 15

284 visningar0 kommentarer

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page