top of page
Sök
  • tereselilliehorn

Skenande elpriser dråpslag mot den ideella kulturen och samlingslokalerna


Foto: Unsplash

Flera av våra medlemmar har gått samman och skriver en debattartikel i Aftonbladet om elkrisens bistra konsekvenser för ideell sektor.


I artikeln lyfts två konkreta förslag till den nya regeringen:

  1. Låt även civilsamhällets organisationer omfattas av motsvarande elprisgarantier som utlovas för privatkonsumenter och näringsliv. Det kommer att innebära att kulturen fortsätter nå människor i hela landet och att demokratin kan utövas på alla platser, stora som små – inomhus och utan frostig andedräkt och lovikkavantar.

  2. Genomför särskilda insatser för att stimulera en hållbar energiomställning i civilsamhällets lokaler och verksamheter. Investeringar i anläggningar som producerar förnyelsebar energi är något som kommer att vara såväl klimatet som samhället till nytta även på lång sikt. Föreningslivet saknar likviditet och ges sällan banklån för sådana investeringar. Avsätt därför 100 miljoner kronor hos Boverket som sedan fördelas bland landets samlingslokaler.

Att skapa trygghet i elkaoset är ett billigt pris att betala för att rädda viktiga delar i civilsamhället och säkra fortsatt tillgång till kultur och möten i hela landet, skriver:

Calle Nathanson, ordförande Ideell kulturallians och vd Folkets hus och parker Susanna Dahlberg, vd Riksteatern David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden i samverkan Anna Rydborg, ordförande Ax – kulturorganisationer i samverkan Greta Burman, förbundschef Riksförbundet Sveriges konstföreningar Lovisa Almborg, verksamhetsledare Arbetslivsmuseernas samarbetsråd (ArbetSam) Johan Redin, ordförande Musikarrangörer i samverkan (MAIS)

Läs hela artikeln i Aftonbladet.


12 visningar0 kommentarer

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page