top of page
Sök
  • tereselilliehorn

Närmare 600 ansökningar från lokala kulturföreningar

När Ideell kulturallians öppna utlysning stängde hade närmare 600 ansökningar kommit in. Tillsammans ansöker lokala kulturföreningar om över 40 miljoner kronor i stöd till överlevnad och återstart i Corona-krisen.Ideell kulturallians stöttar lokala kulturföreningar i satsningen Kulturens kapillärer som pågår under hela 2021. Genom en öppen utlysning fördelas medel till projekt som vill pröva smittsäkra sätt att mötas och bedriva kulturverksamhet, testa nya tekniker och arbetssätt, eller som behöver extra stöd för att övervintra. Allt för att vi ska få en bra start när restriktionerna kring pandemin lättar, och passa på att utvecklas medan vi väntar!

Den öppna utlysningen stängde den 7 april 2021. Det har kommit in närmare 600 ansökningar och det samlade beloppet uppgår till över 40 miljoner kronor.


– Att ansökningarna strömmar in från hundratals föreningar i hela landet visar att Ideell kulturallians når ut till medlemmarna och att behovet av stöd är stort på lokal nivå. Den ideella kultursektorn har drabbats hårt. Vi kommer nu att kunna hjälpa en hel del, men de långsiktiga effekterna av pandemin kommer att kräva ytterligare insatser från flera håll under en lång tid framöver, säger Calle Nathanson, ordförande Ideell kulturallians.


Ideell kulturallians har fått stöd till satsningen Kulturens kapillärer genom Postkodsstiftelsen. Bidraget möjliggör att det går att fördela stöd till ungefär 150 projekt och till ett samlat belopp av 8 miljoner kronor. Det innebär alltså att många bra ansökningar som skickats in kommer att behöva avslås. I alla ansökningar finns både nulägesbeskrivningar och projektbeskrivningar som ger en väldigt bra bild av den samlade situationen, och ambitionen, hos de lokala kulturföreningarna.


– Vi har en stor användning för materialet i arbetet vi driver för att förbättra situationen för det ideella kulturlivet i Sverige. Alla ansökningar som skickats till oss är viktiga i vårt pågående påverkansarbete, säger Gunnar Ardelius, verksamhetschef Ideell kulturallians.


Du kan följa satsningen Kulturens kapillärer på webben. Vi presenterar beslut om stöd under maj månad och efter det går det att följa de beviljade projekten genom våra digitala kanaler och mötesplatser.

379 visningar0 kommentarer

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page