top of page
Sök
 • info930194

Möt oss på Folk och Kultur!

Uppdaterat: 1 feb. 2022

I år hålls kulturkonventet "Folk och Kultur" helt digitalt. Det innebär att alla intresserade kan vara med, oavsett var man befinner sig! Konventet pågår den 9-11 februari och du skaffar ditt deltagarpass på folkochkultur.se.


Ideell kulturallians bidrar med två programpunkter torsdagen den 10 februari. Vi ställer frågan "Finns det någon politik för den ideella kulturen?" kl.10.30 och presenterar satsningen Kulturens kapillärer kl. 12.00.


Folk och Kultur är en plattform för inspiration, upplevelser och lärande. Innehållet skapas i samverkan med flera hundra externa arrangörer, utställare och representanter från kulturlivet, politiken, myndigheter, organisationer, ideella sektorn och landets 21 regioner. Förutom samtal, debatter och seminarier, presenterar Folk och Kultur ett digert program av professionella konstnärliga föreställningar och upplevelser. Tillsammans skapas här Sveriges ledande konvent och mötesplats där konstens och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen står i fokus.
Finns det någon politik för den ideella kulturen?


Vem har makten över kulturpolitiken? Det är en central och viktig fråga som vi ställer under vårt webbinarium torsdagen den 10 februari kl. 10.30.


Det ideella kulturlivet är viktiga mötesplatser som skapar delaktighet, bildning och gemenskap. Vi ser nu en ökad tendens till misstänkliggörande har det ideella föreningslivet. Relationen till bidragsgivarna kan knappast beskrivas som jämbördig. Vilket ansvar har staten, regionen och kommunen för det ideella kulturlivet? Och vilka drivkrafter och värderingar finns i det ideella kulturlivet som bör påverka politiken på alla nivåer?


Under webbinariet träffas politiker från Kulturutskottet och diskuterar om det finns en politik för den ideella kulturen.


Medverkande

 • Gunnar Ardelius, verksamhetschef, Ideell kulturallians leder samtalet

 • Christer Nylander, Liberalerna

 • Lawen Redar, Socialdemokraterna

 • Catarina Deremar, Centerpartiet

 • Vasiliki Tsouplaki, Vänsterpartiet

 • Jonas Andersson, Sverigedemokraterna

 • Roland Utbult, Kristdemokraterna


Kulturens kapillärer stödjer lokal kultur


Läget för det ideella kulturlivet är akut. Ideell kulturallians stödjer därför lokala föreningar i satsningen Kulturens kapillärer. Vi delar med oss av erfarenheter av arbetet i webbinariet den 10 februari kl. 12.00.


Pandemin innebär att redan hårt påfrestade föreningar har svårt att klara sin överlevnad. Samtidigt finns det starka ideella krafter som tar ett stort ansvar för det lokala kulturlivet. Det blir tydligt i satsning ”Kulturens kapillärer” där Ideell kulturallians stöttar lokala projekt under pandemin.


Under webbinariet får du veta mer om satsningen, lära känna föreningarna och höra vad som krävs för att stärka det lokala kulturlivet.


Medverkande

 • Gunnar Ardelius, verksamhetschef, Ideell kulturallians leder samtalet

 • Anna Livion Ingvarsson, Projektkoordinator för Kulturens kapillärer, Ideell kulturallians

 • Calle Nathanson, vd Folkets hus och Parker och ordförande Ideell kulturallians

 • David Bäck, initiativtagare till en fritidsgårdsturné som arrangeras av Planeta festival som fått finansiering genom Kulturens kapillärer

55 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page