top of page
Sök
  • tereselilliehorn

Ideell kulturallians utlyser krisstöd till lokalt kulturlivCalle Nathanson
Calle Nathanson, vd Folkets hus och Parker. foto: Elisabeth Ohlson

Ideell kulturallians öppnar nu för ansökningar i satsningen Kulturens kapillärer - Stöd och utveckling av den ideella kultursektorn under coronakrisen och i en återuppbyggnadsfas. Projektet har som huvudsakligt syfte att stötta det lokala kulturlivets föreningar under coronakrisen.


– Vi är mycket glada över samarbetet med Postkodstiftelsen som kommer att ge en välbehövlig injektion till det lokala kulturlivet och bidra till att utveckla digitalt producerad och distribuerad kultur. Effekterna av pandemin mildras och föreningslivet stärks. Direkta sökbara stöd riktade till lokala ideella kulturföreningar kommer att möta akuta behov hos drabbade kulturaktörer, säger Calle Nathanson, ordförande i Ideell kulturallians.


De statliga krisstöden har i alltför liten utsträckning nått ut till den ideella kulturens minsta föreningar. Läget är kritiskt och det finns på många håll inga eller små marginaler. Verksamheter riskerar att tvingas lägga ner med resultatet att det sker en försvagning av kulturlivet. Projektet kommer därför att stödja lokala ideella kulturföreningar för genomförande av ur smittskyddssynpunkt säker verksamhet och utveckling av den digitala kulturen.

Gunnar Ardelius
Gunnar Ardelius, verksamhetschef Ideell kulturallians

– Utlysningen har precis öppnat och vi ser fram emot projekt som kan stärka och utveckla det lokala kulturlivet. Det är enkelt att ansöka om stödet direkt på vår hemsida, säger Gunnar Ardelius, verksamhetschef Ideell kulturallians.


Ideell kulturallians kommer under 2021 genom det av Postkodstiftelsen beviljade projektet att fördela ekonomiskt stöd till ett hundratal aktörer inom den ideella kulturen. Projektet syftar till att återstarta verksamhet, bygga upp kompetens, utbyten och erfarenhet som ger förutsättningar för att skapa och arrangera kultur i ett nytt och förändrat landskap under och efter corona.


Ideell kulturallians är en samlande röst för den ideella kultursektorn. Ideell kulturallians företräder 18 nationella organisationer som i sin tur har hundratusentals medlemmar. Genom kulturutövare, hembygdsrörelse, konstföreningar, studieförbund, samlingslokaler och musik- och scenkonstarrangörer gör vi kulturen levande i hela landet.


Kontaktperson för utlysningen:

Anna Livion Ingvarsson

Projektkoordinator Ideell kulturallians
130 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page