top of page
Sök
  • tereselilliehorn

Fem åtgärdsförslag för ett stärkt lokalt kulturliv


Illustration: Jennifer Nystedt


Ideell kulturallians har under 2021 genomfört projektet Kulturens kapillärer för att stötta lokalt kulturliv i Sverige under Corona. Med ekonomiskt stöd från Postkodstiftelsen har Ideell kulturallians fördelat krisstöd till 216 kulturföreningar runtom i hela landet.


Ladda ner rapporten:


– Kapillärer är kroppens minsta blodkärl, de syresätter oss människor ända ut i fingertopparna. På samma sätt fungerar kulturens lokala föreningar runt om i landet. Med utgångspunkt från erfarenheterna och aktiviteterna i projekten har vi nu tagit fram en rapport med fem åtgärdsförslag för att stärka ideell kultursektor och den kulturella infrastrukturen i Sverige, säger Calle Nathanson, ordförande Ideell kulturallians.


Ideell kulturallians har delat ut åtta miljoner kronor till 216 lokala kulturprojekt som har genomförts under 2021. Ideell kulturallians fick in över 600 ansökningar som ger en unik lägesbild av den lokala ideella kulturen i Sverige under pandemin. Söktrycket var stort och de medel som fanns till förfogande räckte långt ifrån till alla behövande. Det behövs ytterligare åtgärder och medel för att säkra en återstart av det ideella kulturlivet.


– I en osäker tid har Ideell kulturallians stöd givit möjlighet till att utforska alternativa sätt att mötas, testa nya tekniker och att blicka framåt mot en återstart. Det är nu av högsta vikt att man från både lokalt, regionalt och statligt håll samarbetar för att skapa en nystart som ger ett vitalt och långsiktigt hållbart kulturliv för alla i hela landet, säger Gunnar Ardelius, verksamhetschef Ideell kulturallians.


Ideell kulturallians åtgärdsförslag för att stärka lokalt kulturliv

  • Ideell kulturallians kräver en satsning på att införa långsiktiga generella bidrag för att stärka föreningslivet i landets alla kommuner.

  • Ideell kulturallians föreslår att den ideella kultursektorns paraplyorganisationer ges ökad möjlighet att fördela ekonomiska medel till sina lokala medlemsföreningar och på så vis bidrar till ett vitalt kulturliv i hela landet.

  • Ideell kulturallians kräver att kulturens frihet och principen om armlängds avstånd värnas och efterföljs även på kommunal nivå.

  • Ideell kulturallians kräver stärkt samverkan mellan det lokala kulturlivets föreningar och kommunala företrädare. Kommunerna behöver ta större ansvar för att samverkan sker med det ideella kulturlivet.

  • Ideell kulturallians föreslår att statliga bidrag för föreningslivets digitalisering införs som omfattar teknikinvesteringar, digitala tjänster och utbildningsinsatser.


170 visningar0 kommentarer

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page