top of page
Sök
 • tereselilliehorn

Ideell kulturallians scenprogram på Bokmässan

Uppdaterat: 2 sep. 2021


Nu har Bokmässa släppt programmet till årets mässa, som pågår den 23-26 september 2021. Ideell kulturallians har en egen studio-scen under fredagen, den 24 september.


I år hålls Bokmässan som ett hybrid-event. Det innebär att det går att delta på plats eller helt digitalt. På Ideell kulturallians studio-scen tar vi tempen på det ideella kulturlivet just nu. Vi diskuterar bland annat kulturens frihet, folkbildning, kulturarv, ett civilsamhälle i förändring och återstarten av kulturen efter pandemin. Boka din biljett till Bokmässan här!


Ideell kulturallians scenprogram fredagen den 24 september pågår kl. 09.00-17.00


Moderator för scenprogrammet är Gunnar Ardelius, verksamhetschef för Ideell kulturallians.”Kulturens kapillärer” är ett pandemistöd till lokala kulturföreningar. Det stora intresset för satsningen visar på ett starkt engagemang hos det ideella kulturlivet. Det visar också att det finns ett stort behov av fortsatt stöd. Läget hos det ideella kulturlivet efter pandemin är helt enkelt akut.


Medverkande:

 • Jessica Nordström Sikkar är projektledare på Postkodstiftelsen och en av initiativtagarna till Kulturens kapillärer.

 • Anna Livion Ingvarsson är projektkoordinator på Ideell kulturallians.

 • Marie Lindblad är konstnärlig ledare för Kulturcentrum Väst med Röda Hjärtans Teater som består av aktörer med och utan funktionsnedsättning.

 • Kia Nordqvist är projektledare och scenograf på Kulturcentrum Väst.

 • David Bäck är initiativtagare till en fritidsgårdsturné som arrangeras av Planeta festival.Vem har makten över våra kulturarv? Vilken roll spelar berättelser om historia och ursprung för vår förståelse av oss själva, samtiden och möjliga framtidsriktningar?


Medverkande:

 • Elsbeth Bergh är violast och verksam inom historisk och experimentell musik.

 • Thuva Härdelin representerar Delsbo Hembygdsförening som är en av landets större hembygdsföreningar och arrangör av Delsbostämman.

 • Patrik Lindgren är dansare och instruktör i föreningen Göteborg National Dans Sällskap.

 • Representant från Göteborg Balkan Festival bedriver verksamhet med internationella kulturaktiviteter främst med romsk musik, och som nu har ett särskilt fokus på aktiviteter för romska ungdomar.

 • Marianne Gillberg Wallner har sedan 2019 varit engagerad i kulturföreningen Lahälla Knottfabrik och organisationen Granitkusten.Vi har en stark och levande folkbildningstradition i Sverige. Det märks inte minst i satsningen Kulturens kapillärer med många projekt som förenar, bildar och stärker människor lokalt.


Medverkande:

 • Robert Holm är verksamhetsutvecklare kultur och musik och ansvarig för Västerås Litteraturfestival på ABF Västerås.

 • Ilke Özgen Karahan är drivande i Kultur- och Utbildningsföreningen i Malmö.

 • Marianne Mattsson är ordförande i föreningen Svartvikspelet.

 • David Samuelsson är generalsekreterare för Studieförbunden, samarbetsorgan för tio svenska studieförbund.Varför är det så viktigt med kulturens frihet? Ett par aktuella rapporter, bland annat från Myndigheten för kulturanalys, lyfter frågor om hur politisk styrning riskerar att påverka den konstnärliga friheten. I ett samtal med kulturminister Amanda Lind diskuterar vi kulturens frihet, möjligheter och begränsningar.


Medverkande:

 • Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna (MP)

 • Calle Nathansson, vd, Folkets hus och parker

 • Monica Fundin Pourshahidi, ordförande KonstfrämjandetIdeell kulturallians medlemmar omfattar tusentals föreningar som bedriver kulturverksamhet i hela landet, och engagerar över alla gränser oavsett utbildning, etnisk bakgrund eller inkomst. De flesta kulturverksamheter är beroende av externa bidrag för sin överlevnad, inte minst under pandemin. Med bidragen kommer villkor och ramar för verksamheter och projekt. Hur påverkar det kulturens innehåll, och går det att främja konstnärlig frihet och politiskt oberoende trots bidragsberoende?


Medverkande:

 • Kajsa Ravin, generaldirektör, Kulturrådet

 • Lena Teveldal, verksamhetsansvarig, Riksteatern Halland

 • Bojan Brstina, organisationssekreterare, Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige (SIOS)Vilka förutsättningar har kulturen efter pandemin? Hur ser den omtalade återstarten ut, och vad innebär det för ideellt kulturliv? Här möter du regeringens särskilda utredare Linda Zachrisson i samtal med Louise Nordgren, verksamhetsledare, Svensk Jazz och Magnus Aspegren vd för Riksteatern.


Medverkande:

 • Linda Zachrisson, regeringens särskilda utredare för "Återstartsutredningen"

 • Louise Nordgren, verksamhetsledare, Svensk Jazz

 • Magnus Aspegren, vd, RiksteaternVilka förhoppningar har vi på ett fortsatt starkt civilsamhälle idag och i framtiden? Hur har rollerna mellan institutionerna och ideell kulturverksamhet förändrats över tid, och hur ser utvecklingen ut nu?


Medverkande:

 • Johan Oljekvist, vd, Fryshuset

 • Filip Wijkström, Docent, Handelshögskolan

 • Anna Rydborg, Ordförande Ax, Kulturorganisationer i samverkan

68 visningar0 kommentarer

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page