top of page
Sök
  • tereselilliehorn

Ideell Arena presenterade eftervalsanalys med Erik Amnå

Uppdaterat: 12 okt. 2022Illustration med vuxen och barn som går in i Folkets trädgård.
Illustration för projektet "Kulturens kapillärer" av Jennifer Nystedt

Ideell Arena, där Ideell kulturallians är medlem, arrangerade den 22 september en eftervalsanalys på restaurang Barbro i Stockholm. Det var fullsatt och ett stort intresse från deltagarna att diskutera vad valet och valresultatet innebär för ideell sektor.


Erik Amnå, professor emeritus i statsvetenskap, inledde med en fördjupad genomgång av hur vi kan tolka valresultaten. Amnå pekade på att valet påminde om ett presidentval, att resultatet visar på stora skillnader mellan hur män och kvinnor röstat, en dikotomi mellan stad och land samt att det varit ett val där två frågor tagit mycket plats: gängkriminalitet och el- och energipriserna.


Därefter samtalade Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare Famna, Jessica Poh Janrell, påverkansrådgivare på Kvinna till Kvinna, Noura Berrouba, ordförande i LSU samt Ideell Kulturallians ordförande Calle Nathanson. Det var en bra sammansättning som innebar att flera olika perspektiv av valet och dess resultat blev belysta.


Calle Nathanson, ordförande Ideell kulturallians, pekade bland annat på det varit ett lågt valdeltagande, till exempel i en del socio-ekonomiskt utsatta områden och vissa delar av landsbygden. Vidare gjordes en gemensam reflektion över vilken effekt en ny regering bestående av M + KD + L + SD kommer att ha vad gäller civilsamhället. Ideell kulturallians ordförande pekade på att det finns ett hot mot folkbildningen och de statliga anslagen samt att tidigare grundläggande och partiöverskridande synsätt på offentligt finansierad kultur och public service sannolikt kommer att omprövas.


Den budget som presenteras inom kort kommer att ge en första fingervisning om vilka förändringar som genomförs genom budgetjusteringar och vilka förändringar som en ny regering vill utreda.

19 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Комментарии


Комментарии отключены.
bottom of page