top of page
Sök
  • tereselilliehorn

Idéburen sektor osynlig i kulturplaner


Kaniner på scen, Alice i Underlandet
Teaterstickorna i Jönköping som spelar Alice i Underlandet i maj 2022, Foto: Mikael Good

Kulturplaner bärs farm av goda intentioner men missar ofta att ge det ideella kulturlivet det utrymme som det förtjänar. Ideell kulturallians har besvarat flera remisser för regionala kulturplaner i vår, men har svårt att se att de tar hänsyn till våra medlemmars behov.


I år läggs det fram en rad nya regionala kulturplaner. Ideell kulturallians har just lämnat in remissyttrande till Region Jönköpings län och Region Gävleborg. Tidigare under våren har vi lämnat svar till Uppsala län, Västmanlands län och Region Sörmlands. Kulturplanerna sträcker sig vanligen över en treårsperiod och är en viktig del av kultursamverkansmodellen. Planerna beskriver riktningen för den regionala kulturverksamheten. Syftet med våra remissvar är att ge den ideella kultursektorns perspektiv för att regionens kulturliv ska få kraft och möjlighet att utvecklas.

Alla kulturplaner är olika och det är delvis olika frågor vi tar upp i respektive remissvar. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att planerna bärs fram av goda intentioner. De lyfter fram viktiga principer som kulturens frihet, armlängds avstånd, konstnärlig kvalitet och prioriteringar om barn och unga samt ökad delaktighet.

Det är däremot bekymmersamt att se hur den ideella kultursektorns verksamhet marginaliseras, eller till och med osynliggörs. Kulturplanerna blir ihåliga när en omfattande och avgörande del av kulturlivet inte räknas. Vi menar att det riskerar att leda till felprioriteringar när planerna ska genomföras.

Kultursamverkansmodellen bygger på just samverkan mellan olika nivåer – statlig, regional, kommunal samt med civilsamhället och professionella kulturskapare. Ord som samverkan, samråd och samspel återkommer på många ställen. De används i beskrivning av processen för hur planerna ska tas fram och i planernas inledande texter. Frågan är vad det betyder i praktiken, när den idéburna sektorns kulturverksamhet inte ges erkännande? Vi efterfrågar därför fördjupad samverkan och föreslår att regionerna gör en genomlysning av den idéburna kultursektorn i sin region. Bättre kunskap och överblick kan ge nya perspektiv på regionernas kulturliv!91 visningar0 kommentarer

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page