top of page
Film Student

Filmat material

Vill du veta mer om vårt arbete, påverka och projekt inom Ideell kulturallians?

 

Här har samlat vårt filmade material. Du hittar till exempel filmer från: 

Är du intresserad av att ta del av våra möten direkt när de sker? Kika in i kalendariet och anmäl dig!

FoK 2022
Politikerveckan i Visby 2022

Ideell kulturallians höll ett samtal på Kulturscenen i Almedalen tillsammans med KLYS.

Är det Kulturella kretsloppet hotat? Den frågan ställde Karin Inde, ordförande KLYS och Calle Nathanson, ordförande Ideell kulturallians och vd på Folkets Hus och Parker. Du kan nu ta del av samtalet som film.

Folk och Kultur 2022

Ideell kulturallians deltog under Folk och Kultur 2022

Moderator för scenprogrammet är Gunnar Ardelius, verksamhetschef för Ideell kulturallians.​

Finns det någon politik för den ideella kulturen?

 

Vem har makten över kulturpolitiken? Det ideella kulturlivet är viktiga mötesplatser som skapar delaktighet, bildning och gemenskap. Vi ser nu en ökad tendens till misstänkliggörande har det ideella föreningslivet. Relationen till bidragsgivarna kan knappast beskrivas som jämbördig. Vilket ansvar har staten, regionen och kommunen för det ideella kulturlivet? Och vilka drivkrafter och värderingar finns i det ideella kulturlivet som bör påverka politiken på alla nivåer?

Under webbinariet träffas politiker från Kulturutskottet och diskuterar om det finns en politik för den ideella kulturen.

Medverkande

 • Gunnar Ardelius, verksamhetschef, Ideell kulturallians leder samtalet

 • Christer Nylander, Liberalerna

 • Lawen Redar, Socialdemokraterna

 • Catarina Deremar, Centerpartiet

 • Vasiliki Tsouplaki, Vänsterpartiet

 • Jonas Andersson, Sverigedemokraterna

 • Roland Utbult, Kristdemokraterna

 

 

 

 

Kulturens kapillärer stödjer lokal kultur

 

Läget för det ideella kulturlivet är akut. Ideell kulturallians stödjer därför lokala föreningar i satsningen Kulturens kapillärer.

 

Pandemin innebär att redan hårt påfrestade föreningar har svårt att klara sin överlevnad. Samtidigt finns det starka ideella krafter som tar ett stort ansvar för det lokala kulturlivet. Det blir tydligt i satsning ”Kulturens kapillärer” där Ideell kulturallians stöttar lokala projekt under pandemin.

 

Under webbinariet får du veta mer om satsningen, lära känna föreningarna och höra vad som krävs för att stärka det lokala kulturlivet.

 

Medverkande

 • Gunnar Ardelius, verksamhetschef, Ideell kulturallians leder samtalet

 • Anna Livion Ingvarsson, Projektkoordinator för Kulturens kapillärer, Ideell kulturallians

 • Calle Nathanson, vd Folkets hus och Parker och ordförande Ideell kulturallians

 • David Bäck, initiativtagare till en fritidsgårdsturné som arrangeras av Planeta festival som fått finansiering genom Kulturens kapillärer

Studioscenen på Bokmässan 

Ideell kulturallians scenprogram fredagen den 24 september 2021

Moderator för scenprogrammet är Gunnar Ardelius, verksamhetschef för Ideell kulturallians.​

Bokmässan 2021

Kulturens kapillärer

 

”Kulturens kapillärer” är ett pandemistöd till lokala kulturföreningar. Det stora intresset för satsningen visar på ett starkt engagemang hos det ideella kulturlivet. Det visar också att det finns ett stort behov av fortsatt stöd. Läget hos det ideella kulturlivet efter pandemin är helt enkelt akut.

Medverkande:

 • Jessica Nordström Sikkar är projektledare på Postkodstiftelsen och en av initiativtagarna till Kulturens kapillärer.

 • Anna Livion Ingvarsson är projektkoordinator på Ideell kulturallians.

 • Marie Lindblad är konstnärlig ledare för Kulturcentrum Väst med Röda Hjärtans Teater som består av aktörer med och utan funktionsnedsättning.

 • Kia Nordqvist är projektledare och scenograf på Kulturcentrum Väst.

 • David Bäck är initiativtagare till en fritidsgårdsturné som arrangeras av Planeta festival.

Makten över kulturarv, minne och historia

 

Vem har makten över våra kulturarv? Vilken roll spelar berättelser om historia och ursprung för vår förståelse av oss själva, samtiden och möjliga framtidsriktningar?

 

Medverkande:

 • Elsbeth Bergh är violast och verksam inom historisk och experimentell musik.

 • Thuva Härdelin representerar Delsbo Hembygdsförening som är en av landets större hembygdsföreningar och arrangör av Delsbostämman.

 • Patrik Lindgren är dansare och instruktör i föreningen Göteborg National Dans Sällskap.

 • Representant från Göteborg Balkan Festival bedriver verksamhet med internationella kulturaktiviteter främst med romsk musik, och som nu har ett särskilt fokus på aktiviteter för romska ungdomar.

 • Marianne Gillberg Wallner har sedan 2019 varit engagerad i kulturföreningen Lahälla Knottfabrik och organisationen Granitkusten.

Starka krafter i folkbildningen

 

Vi har en stark och levande folkbildningstradition i Sverige. Det märks inte minst i satsningen Kulturens kapillärer med många projekt som förenar, bildar och stärker människor lokalt.

 

Medverkande:

 • Robert Holm är verksamhetsutvecklare kultur och musik och ansvarig för Västerås Litteraturfestival på ABF Västerås.

 • Ilke Özgen Karahan är drivande i Kultur- och Utbildningsföreningen i Malmö.

 • Marianne Mattsson är ordförande i föreningen Svartvikspelet.

 • David Samuelsson är generalsekreterare för Studieförbunden, samarbetsorgan för tio svenska studieförbund.​

Kulturens frihet

 

Varför är det så viktigt med kulturens frihet? Ett par aktuella rapporter, bland annat från Myndigheten för kulturanalys, lyfter frågor om hur politisk styrning riskerar att påverka den konstnärliga friheten. I ett samtal med kulturminister Amanda Lind diskuterar vi kulturens frihet, möjligheter och begränsningar.

 

Medverkande:

 • Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna (MP)

 • Calle Nathansson, vd, Folkets hus och parker

 • Monica Fundin Pourshahidi, ordförande Konstfrämjandet

Vägar framåt för kulturen

 

Ideell kulturallians medlemmar omfattar tusentals föreningar som bedriver kulturverksamhet i hela landet, och engagerar över alla gränser oavsett utbildning, etnisk bakgrund eller inkomst. De flesta kulturverksamheter är beroende av externa bidrag för sin överlevnad, inte minst under pandemin. Med bidragen kommer villkor och ramar för verksamheter och projekt. Hur påverkar det kulturens innehåll, och går det att främja konstnärlig frihet och politiskt oberoende trots bidragsberoende?

 

Medverkande:

 • Kajsa Ravin, generaldirektör, Kulturrådet

 • Lena Teveldal, verksamhetsansvarig, Riksteatern Halland

 • Bojan Brstina, organisationssekreterare, Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige (SIOS)​

Återstart av kulturen

 

Vilka förutsättningar har kulturen efter pandemin? Hur ser den omtalade återstarten ut, och vad innebär det för ideellt kulturliv? Här möter du regeringens särskilda utredare Linda Zachrisson i samtal med Louise Nordgren, verksamhetsledare, Svensk Jazz och Magnus Aspegren vd för Riksteatern.

 

Medverkande:

 • Linda Zachrisson, regeringens särskilda utredare för "Återstartsutredningen"

 • Louise Nordgren, verksamhetsledare, Svensk Jazz

 • Magnus Aspegren, vd, Riksteatern

Att göra saker tillsammans – ett civilsamhälle i förändring

 

Vilka förhoppningar har vi på ett fortsatt starkt civilsamhälle idag och i framtiden? Hur har rollerna mellan institutionerna och ideell kulturverksamhet förändrats över tid, och hur ser utvecklingen ut nu?

 

Medverkande:

 • Johan Oljekvist, vd, Fryshuset

 • Filip Wijkström, Docent, Handelshögskolan

 • Anna Rydborg, Ordförande Ax, Kulturorganisationer i samverkan

Webbinarium inom Kulturens kapillärer

Hur får vi ut det bästa av våra möten? Vad har de digitala rummen för förutsättningar när vi ska samarbeta, lära av varandra och utvecklas tillsammans? Det var några av frågorna som lyftes under webbinariet den 20 oktober. Vi blandade inspiration och praktiska tips för dig som vill utveckla digitala mötesformer.

 

Vi spelade in två intervjuer som genomfördes med projekt i Kulturens kapillärer och som du ka se i efterhand.
 

Radio Cyklopen

Pontus Holmgren, Gro intervjuar Pedram Nasouri, Radio Cyklopen om metoder för att mötas digitalt genom radiomediet.

Webb Kulturens kapillärer

Folk och Barock – Digital 2021

Terese Lilliehorn intervjuar Ingeborg Palmér, Bodil Brehmer och Petter Jarenskog på Partille Kammarorkester som driver projektet Folk och Barock – Digital 2021

Akut läge för ideellt kulturliv – Almedalsveckan 2021

Det ideella kulturlivet i Sverige lider stort under den pågående pandemin. Den ordinarie verksamheten kan inte bedrivas och lokala föreningar kippar efter andan för att överleva. Ändå ryms här en stor kreativitet och kämparglöd. I filmen från webbinariet på Almedalsveckan möter du några projekt som utmanats av begränsningarna och utvecklat pandeminsäkra mötesplatser på lokal nivå.

Almedalen 2021

Medverkande:

 • Gunnar Ardelius, Verksamhetschef, Ideell kulturallians

 • Calle Nathanson, VD, Folkets hus och parker

 • Anna Rydborg, Ordförande Ax, Kulturorganisationer i samverkan

 • Kicki Hendahl, Ställdalens byalag som driver Folkets trädgård Ställdalen. Folkets trädgård är en ny mötesplats för byborna där man samlas kring kultur, odling och samtal kring Ställdalens framtid.

 • Vanessa Labañino, Planeta festival som är ett nätverk för musik och dans från olika delar av världen. Planeta kommer nu att arrangera en fritidsgårdsturné som engagerar ungdomar i Göteorgs förorter

Kulturen efter pandemin – Järvaveckan 2021

 

Under Järvaveckan hölls ett kultursamtal om Kulturen efter pandemin. Gunnar Ardelius, verksamhetschef på Ideell kulturallians var en av talarna. Han samtalade med Kajsa Ravin från Kulturrådet, Sulekha Daar från Luger/Live Nation och David Granditsky som är frilansande ljuddesigner. Samtalet leddes av Claes de Faire.

Järvaveckan 2021
bottom of page