top of page

Beviljanden i Kulturens kapillärer

I satsningen Kulturens kapillärer ingår 216 lokala projekt runt om i Sverige.
 
Här hittar ni hela listan över beviljade projekt och den summa som projekten tilldelas. Listan är sorterad på  diarienummer och det är viktigt att ni anger rätt nummer och projektnamn i all kontakt med Ideell kulturallians. Då är det lätt för oss att följa ert ärende.

Notera beviljat belopp, tänk över hur det påverkar ert projekt och lämna in eventuell komplettering här.

Obs, det är obligatoriskt att lämna in en komplettering om ni beviljats ett lägre stöd än det ni sökt om. Om inga justeringar sker, skriv det. Vi skickar ut kontrakt till er firmatecknare när kompletteringen inkommit. 
bottom of page