top of page
Ansökan till Kulturens kapillärer – Nyorientering

Vad roligt att ni vill söka projektstöd!

👉 Tips: skriv hela er ansökan i ett word-dokument (här finns en mall!) först. Sedan kan ni fylla i webbformuläret. Det går inte att spara en delvis ifylld ansökan, så risken är att all text går förlorad om ni laddar om sidan eller råkar stänga ner. 

Har du frågor? Kolla in vårt Q&A där vi samlat de vanligaste frågorna om utlysningen och ansökningsprocessen. 

Vi behöver din ansökan senast den 15 mars 2023 kl 23.59 – lycka till! 👏🏼

Information om er förening

arrow&v
arrow&v
arrow&v

Stödet riktar sig till ideella kulturföreningar som verkar lokalt, och som i sin tur är anslutna till någon av Ideell Kulturallians nationella medlemsorganisationer eller deras underorganisationer.

Uppgifter till projektets kontaktperson

Föreningens firmatecknare

Kontaktuppgifter till behörig firmatecknare som ska signera eventuellt avtal om projektstöd

Bankuppgifter, om projektstöd beviljas betalas det ut till nedan uppgivna bankuppgifter 

Om ni inte har bankgiro, skriv föreningens bankkontonummer inklusive clearingnummer (utbetalningar görs ej till personkonton).

Bankkontot ska tillhöra den sökande organisationen.

Presentation av er förening

Beskriv situationen för er förening idag. Vilka utmaningar står ni inför? Har ni påverkats av yttre omständigheter (exempelvis läget efter pandemin, lågkonjunktur eller liknande)? 

Om projektet

Slutdatum för projektets genomförande och redovisning är den 31 mars 2024. 

Vilket är projektets huvudsakliga kulturella uttryck?
Ingår det några andra kulturella uttryck eller konstformer i projektet? Vilket/vilka?

Beskriv vad ni vill göra, vilka aktiviteter ni planerar och hur ni vill genomföra projektet.

Riktar sig projektet till en specifik målgrupp och i sådana fall vilken/vilka? Hur planerar ni att arbeta för att nå målgruppen? Genom exempelvis kommunikation, arbetsmetoder eller liknande?  

Är projektet publikt? (Detta utgör ej en bedömningsgrund, utan är till för vårt statistiska underlag).

Skriv gärna namn. 

Fritextfält för övriga synpunkter som ni vill att vi vet om, men som vi inte har ställt frågor om.

Projektbudget och ansökan om stödbelopp

Vilka kostnader vill ni täcka med detta stöd. I nästa avsnitt får ni fylla i en enklare budget.  

Budgetplan

Beskriv hela projektets kostnader. I budget kan du till exempel ta upp kostnader för lokaler, teknik, tjänster, marknadsföring, genomförande och annat. Om projektet beviljas stöd behöver du spara kvitton för projektets kostnader och förväntas redovisa dessa. OBS! Det går endast att fylla i siffror, inga bokstäver, mellanslag eller specialtecken.

Ni kan ansöka om belopp på max 100 000 svenska kronor. 

Från vilka andra organisationer/instanser har ni beviljats stöd för att finansiera projektet? Hur stora är dessa stöd och vilka kostnader ska dessa täcka? Beskriv gärna i punktform.

T.ex. privata sponsorer, egen kassa, bidrag som planerar att sökas, biljettintäkter, deltagaravgifter osv. Om ni inte har någon annan planerad finansiering, skriv ”Ingen övrig finansiering” 

Tack för er ansökan! Om vi behöver några kompletterande uppgifter hör vi av oss – annars får ni besked om beviljande eller avslag i maj.  Frågor? Kontakta info@ideellkultur.se 👋🏼

Kontaktpersoner
bottom of page